IPST Chemistry Books IPST Chemistry Books Free Get
IPST Chemistry Books

IPST Chemistry Books

Kathi Studio Co.,Ltd.

1.2 for iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2016-07-07

Size

6.0 MB

Screenshots for iPad

IPST Chemistry Books Description
สาขาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเคมีพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นตู้หนังสือที่สามารถเพิ่มหนังสือวิชาเคมีรวมไปการอัพเดทหนังสือได้

ตัวหนังสือเองก็มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวกต่อการใช้งาน และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรเคมีพื้นฐาน ซึ่งจะมีทั้งเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกหัด เกมส์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ช่วยให้เกิดจินตนาการและการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้
More Information
Price:
Free
Version:
1.2
Size:
6.0 MB
Genre:
Education Books
Release Date:
2016-07-07
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps