Kallxo Kallxo Free Get
Kallxo

Kallxo

1.1 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Update Date

2016-10-18

Size

26.5 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
Kallxo Description
Platforma online www.KALLXO.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion.
Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.
Ne zotohemi që t'i hulumtojmë rastet e raportuara duke e ruajtur identitetin e raportuesëve, duke i verifikuar të githa faktet sipas starndardeve më të larta të gazetarisë hulumtuese, t'i publikojmë të gjeturat tona dhe do të kërkojmë nga institucionet relevante të ndërmarrin hapa ligjor sipas mandatit të tyre.

The online platform www.KALLXO.com is a joint project of the organisations Internews Kosova, Balkan Investigative Reporting Network and Anti Corruption Agency.
The platform offers opportunities for all Kosovo citizens to report on corruption, fraud, conflict of interest as well as on other cases such as abuse of official position.
We are committed to investigate the reported cases while protecting the identity of those who report, fact checking and applying the highest standards of investigative journalism, publish our findings and request proper legal measures from relevant institutions.

Online platforma www.KALLXO.com je zajednički projekat organizacija Internews Kosova, Balkanske Mreže Istraživačkog Novinarstva i Agencije Protiv Korupcije.
Platforma pruža mogućnost svim kosovskim gradjanima da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja.
Mi se zalažemo da ćemo istražiti prijavljene slučajeve i pritom štititi identitet dojavljivača uvažajući najviše standarde istraživačkog novinarstva, da ćemo objaviti nalaze i tražiti poduzimanje odgovarajućih zakonskih mera od nadležnih institucija.
Kallxo 1.1 Update
2016-10-18 Version History
* Multi-language support
* Push notifications support - now you will get notified about what's happening around you
* From now on you will have the opportunity to answer live-questions on a live TV Q&A session
* Bug fixes and performance improvements
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.1
Size:
26.5 MB
Genre:
News Utilities
Update Date:
2016-10-18
Language:
Albanian English Serbian
More
You May Also Like
Developer Apps