DingDong Delivery

DingDong DeliveryFree

1.0.5for iPhone, iPad
Hieu Hun
Developer
Mar 28, 2019
Update Date
Business
Category
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
DingDong Delivery 스크린 샷
DingDong Delivery 포스터DingDong Delivery 포스터DingDong Delivery 포스터
DingDong Delivery 포스터DingDong Delivery 포스터DingDong Delivery 포스터

About DingDong Delivery

Khởi nguyên từ Giao Nhận Việt - đơn vị giao hàng dành cho các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và nhận được sự ủng hộ, yêu mến từ khách hàng, chúng tôi quyết định tiếp tục hành trình khởi nghiệp với một cái tên gần gũi hơn “DingDong Delivery” - tiếng chuông giao hàng, tiếng chuông vui vẻ.

Nhanh chóng - Uy tín
Giao hàng nội thành chỉ trong 6h. Liên hệ trước khi giao.

Nhiệt tình - Vui vẻ
Nhân viên giao nhận niềm nở với khách hàng, nhiệt tình giao, giao nhiều lần không nản.

Hotline: 098 592 32 40
Website: https://ghdd.vn/
Email: langnghe@gmail.com
Show More

최신 버전 1.0.5의 새로운 기능

Last updated on Mar 28, 2019
오래된 버전
Sửa lỗi chọn ngày vào cuối tuần.
Cập nhật giao diện Thông Báo.
Show More
Version History
1.0.5
Mar 28, 2019
Sửa lỗi chọn ngày vào cuối tuần.
Cập nhật giao diện Thông Báo.

DingDong Delivery FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 DingDong Delivery를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
DingDong Delivery의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iPad
DingDong Delivery은 다음 언어를 지원합니다. Catalan, Chinese, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Spanish

DingDong Delivery 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다