Fly Store

Fly Store


Fly Store


무료

2.8for iPhone, iPad and more
VTC Telecom
Developer
26.3MB
Size
Oct 17, 2023
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Fly Store 스크린 샷
Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터
Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터Fly Store 포스터

About Fly Store

Ứng dụng cung cấp vourcher trên tàu bay:
- Tiếp viên sẽ đồng bộ dữ liệu từ server về thiết bị trước và sau mỗi chuyến bay. Lưu ý cần chọn đúng khu vực để đồng bộ đúng danh sách esim, mỗi tài khoản chỉ được dùng trên 1 thiết bị.
- Tiếp viên sẽ chọn loại voucher tuỳ theo nhu cầu của khách hàng
- Nhận mã voucher và cung cấp cho khách hàng sử dụng kết nối internet
- Cung cấp sim để khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất khi đi du lịch
Show More

최신 버전 2.8의 새로운 기능

Last updated on Oct 17, 2023
오래된 버전
Thêm chức năng in. Hướng dẫn: truy cập mục cài đặt sau đó vào máy in để quét và kết nối thiết bị Bluetooth xung quanh.
Show More
Version History
2.8
Oct 17, 2023
Thêm chức năng in. Hướng dẫn: truy cập mục cài đặt sau đó vào máy in để quét và kết nối thiết bị Bluetooth xung quanh.
2.7
Oct 11, 2023
- Để có thể thấy được các voucher, bạn cần phải cập nhật chuyến bay thời gian không quá 2 ngày. Sau đó ấn đồng bộ, bạn sẽ thấy được danh sách voucher. Lưu ý bạn cần đồng bộ lại sau khi test xong.
Cập Nhật mới:
- Thay đổi giao diện mới
- Thêm chức năng cung cấp esim, đổi mật khẩu.
- Chức năng đang phát triển: Để có thể in từ máy in, chúng tôi cần quét các Bluetooth xung quanh nên cần được 2 quyền truy cập vị trí và kết nối Bluetooth. Tuy nhiên nếu bạn không vào cài đặt và chọn kết nối máy in thì chúng tôi sẽ không truy cập quyền chưa được xin phép.
2.6
May 11, 2023
Bổ sung tính năng thay đổi mật khẩu trong mục cài đặt.
2.5
May 8, 2023
- Xác nhận lại thông tin trước khi cấp mã
- Thu hồi voucher sau khi đồng bộ kết thúc chặng bay
2.4
May 2, 2023
- Hiển thị thông báo khuyến nghị người dùng cập nhật thông tin hành trình bay trước khi sử dụng các chức năng khác.
- Xác nhận thông tin hành trình bay trước khi đồng bộ.
2.3
Apr 2, 2023
- Cập nhật tính năng song ngữ Việt-Anh
- Hỗ trợ tìm nhanh nhân viên
- Nâng cao trải nghiệm người dùng
2.1
Mar 21, 2023
Cập nhật ứng dụng tìm kiếm trong khu vực Việt Nam.
Ngôn ngữ chính tiếng Việt.
2.0
Mar 18, 2023

Fly Store FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 Fly Store를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Fly Store의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iOS 13.0 이상 필요.
iPad
iPadOS 13.0 이상 필요.
iPod touch
iOS 13.0 이상 필요.
Fly Store은 다음 언어를 지원합니다. 영어

Fly Store 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

VTC Telecom에서 더 많은 것을 얻기