Lurn

LurnFree

1.4for iPhone
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Lurn 스크린 샷
Lurn 포스터Lurn 포스터Lurn 포스터

About Lurn

Lurn is een digitaal platform voor kennisdeling waar professionals elkaar helpen in hun beroepspraktijk. Collega’s werken met elkaar samen door elkaars vragen te beantwoorden en zinvolle informatie voor en over het werk met elkaar te delen. Lurn bouwt, op basis van de expertise die je hebt en de expertise die je nog nodig hebt, waardevolle netwerken die de grenzen van o.a. functieprofielen, afdelingen en organisaties eenvoudig overschrijden.

Lurn draait om de overtuiging dat organisaties zelf, door alle kennis en kunde van hun medewerkers, tot veel in staat zijn wanneer zij vraagstukken delen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk en/of bedrijfsvoering. Daarnaast is er een idealistische motor die stuurt op het verbinden van vraag en aanbod waar het gaat om inhoudelijke kwesties. Hoe zorgen we ervoor dat onzichtbare kennis gevonden wordt door anderen en hoe laten we vergevorderde organisaties de helpende hand bieden aan organisaties die nog stappen te zetten hebben. Kortom; samenwerken door het delen van kennis.

Het unieke van Lurn is dat er geen bestaande netwerken worden gedigitaliseerd maar dat we op basis van wat gebruikers te bieden hebben en wat gebruikers nodig hebben relevante netwerken bouwen die van waarde zijn voor die specifieke situatie. De samenstelling van deze netwerken rondom gebruikers is dynamisch en zal op basis van de actualiteit steeds veranderen. De stabiele basis is en blijft de expertise waarop wij gebruikers aan elkaar verbinden.
Om gebruikers controle te geven over de omvang van het netwerk, hebben ze de mogelijkheid hier keuzes in te maken tijdens het vraagproces. Zo kunnen collega’s ook in de beschermde omgeving van hun eigen organisatie kennis delen zonder dat het netwerk van ‘buiten’ meekijkt.
Show More

최신 버전 1.4의 새로운 기능

Last updated on May 1, 2019
오래된 버전
Optimalisaties voor de iPhone X, Xr, Xs en Xs Max.
Show More
Version History
1.4
May 1, 2019
Optimalisaties voor de iPhone X, Xr, Xs en Xs Max.

Lurn FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 Lurn를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Lurn의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
Lurn은 다음 언어를 지원합니다. English

Lurn 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다