Sun* News

Sun* NewsFree

1.4.0for iPhone, iPod touch
Framgia
Developer
129.1MB
Size
Aug 15, 2020
Update Date
News
Category
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Sun* News 스크린 샷
Sun* News 포스터Sun* News 포스터Sun* News 포스터Sun* News 포스터Sun* News 포스터

About Sun* News

Sun*News là ứng dụng truyền thông của Tập đoàn Sun Asterisk Việt Nam. Chúng tôi cập nhật liên tục mọi thông tin về đời sống, con người, hoạt động văn hóa, nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ và chia sẻ quan điểm về những vấn đề xã hội của nhân viên tập đoàn.
Với cách tiếp cận thông tin mới mẻ, độc đáo, cùng giao diện trẻ trung, dễ dàng tương tác, Sun*News sẽ là trải nghiệm bạn không nên bỏ qua.
Show More

최신 버전 1.4.0의 새로운 기능

Last updated on Aug 15, 2020
오래된 버전
Thêm các tính năng mới.
Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng.
Show More
Version History
1.4.0
Aug 15, 2020
Thêm các tính năng mới.
Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng.

Sun* News FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 Sun* News를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Sun* News의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iOS 10.0以降が必要です。
iPod touch
iOS 10.0以降が必要です。
Sun* News은 다음 언어를 지원합니다. English, Japanese, Vietnamese

Sun* News 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

Framgia에서 더 많은 것을 얻기