Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
VOV1 스크린 샷
VOV1 포스터
VOV1 포스터VOV1 포스터VOV1 포스터VOV1 포스터VOV1 포스터

About VOV1

- Hệ phát thanh chính thức của VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam , cho phép nghe kênh trực tuyến của hệ VOV1 trên thiết bị di động.

- Có chức năng nghe lại các bản tin đã phát nếu người dùng chưa được nghe hoặc chưa kịp nghe.

- Giao diện đơn giản , dễ sử dụng và dễ thao tác đối với người dùng.
Show More

최신 버전 1.5의 새로운 기능

Last updated on Jan 18, 2018
오래된 버전
Chỉnh sửa giao diện thân thiện hơn. Fix lỗi nhỏ.
Show More
Version History
1.5
Jan 6, 2016
Chỉnh sửa giao diện thân thiện hơn. Fix lỗi nhỏ.

VOV1 FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 VOV1를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
VOV1의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iPad
VOV1은 다음 언어를 지원합니다. English

VOV1 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

QUANG ICH SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY에서 더 많은 것을 얻기