LessPaper LessPaper Free Get
LessPaper

LessPaper

1.4 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-06-11

Size

14.3 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
LessPaper Description
แอพ LessPaper เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการลงนามเอกสาร ผ่าน iPad หรือ iPhone โดยเชื่อมต่อกับ ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (LessPaper)

ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (LessPaper) ทำหน้าที่ บริหาร จัดการ เอกสารของหน่วยงาน ตามบทบาทผู้ใช้งาน เอกสารต่างๆ จะถูกจัดเตรียม และส่งต่อให้กับผู้ใช้งานตามขั้นตอนดำเนินการ (Workflow) ที่ได้กำหนดเอาไว้

ผู้ใช้งาน สามารถทำการ ตรวจทาน อนุมัติลงนาม เอกสารต่างๆ ที่ส่งมาตามขั้นตอนดำเนินการ แอพ LessPaper ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินงานดังกล่าว ผ่านทาง iPad iPhone ได้ทุกที่ ทุกเวลา

คุณสมบัติ
- เข้าถึงรายการเอกสารที่ส่งเข้ามา
- สามารถตรวจทานเอกสาร บันทึกความเห็น (Sticky Note) ในระหว่างการตรวจทาน
- บันทึกผลการตรวจทาน
- อนุมัติเอกสาร และส่งต่อ เอกสารไปยังขั้นตอนต่อไป
- ปฏิเสธเอกสาร ส่งกลับต้นเรื่อง
- ลงนามอิเลคทรอนิคส์
LessPaper 1.4 Update
2019-06-11 Version History
- fix bug stamp
- แสดงสถานะมีหนังสือเวียนเข้ามาใหม่
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.4
Size:
14.3 MB
Release Date:
2019-06-11
Language:
English
More
You May Also Like