Letonika Ceļo Letonika Ceļo Free Get
Letonika Ceļo

Letonika Ceļo

Tilde.com

3.0.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2017-01-03

Size

26.2 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Letonika Ceļo Description
Izzini Latviju ceļojot!

Mobilais kultūras tūrisma ceļvedis Letonika Ceļo ir īpaši noderīgs tiem, kuri vēlas ceļot un plānot savu ceļojumu, izzinot Latvijas kultūras mantojumu, ģeogrāfiju, dabu, kultūrvidi un vēsturi. Ceļvedis piedāvā bagātīgu kultūrvēsturisko informāciju par zināmām un arī mazāk zināmām apskates vietām Latvijā, ko neatradīsiet standarta tūrisma ceļvežos. Letonika Ceļo unikālo saturu ir radījuši gan nozares profesionāļi, gan entuziasti.
Ceļotājs var izvēlēties apmeklēt atsevišķas vietas vai arī savam ceļojumam izmantot kādu no piedāvātajiem gatavajiem maršrutiem. Letonika Ceļo dod iespēju veidot savu maršrutu un parāda ceļu kartē līdz ikvienai apskates vietai.

Letonika Ceļo piedāvā:
1) vairāk nekā 2000 apskates vietu un 60 maršrutu ar fotogrāfijām, aprakstiem un precīzu atrašanās vietu kartē;
2) informāciju par tuvākajām apskates vietām un maršrutiem;
3) iespēju izveidot savu maršrutu;
4) ceļu kartē no pašreizējās atrašanās vietas līdz izvēlētajai vietai;
5) dalīties ar apskates vietu fotogrāfijām un komentāriem savā Facebook lapā.

Letonika Ceļo satura avots ir digitālais zinību resurss www.letonika.lv.
Lai labs ceļavējš!

***

Experience Latvia by traveling!

The mobile travel guide Letonika Ceļo for cultural tourism is especially helpful for those who wish to travel and plan their trip to experience Latvia's cultural legacy, geography, nature, modern culture, and history. The travel guide offers a rich assortment of cultural information about well-known and less well-known destinations in Latvia that will not be found in standard tourism travel guides. The unique content of Letonika Ceļo has been created by industry professionals and enthusiasts.
A traveler can choose to visit individual locations or can follow one of the planned routes for their trip. Letonika Ceļo provides the option to create your own route and displays the path to every destination point on the map.

Letonika Ceļo offers:
1) more than 2,000 destination points and 60 routes with photos, descriptions, and specific locations on the map;
2) information about the closest destination points and routes;
3) the possibility to create your own route;
4) shows the path on the map from your current location to the chosen destination;
5) the option to share photos and comments about destination points in your Facebook page.

The source for content in Letonika Ceļo is the digital knowledge resource www.letonika.lv.
Happy travels!
Letonika Ceļo 3.0.0 Update
2017-01-03 Version History
Nelieli uzlabojumi vietu un maršrutu attēlošanā kartē
Papildinātas iespējas dalīties ar informāciju

Improved usability in map views
More sharing options
More
More Information
Price:
Free
Version:
3.0.0
Size:
26.2 MB
Genre:
Reference Travel
Update Date:
2017-01-03
Developer:
Tilde.com
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps