Math Kangaroo Math Kangaroo Free Get
Math Kangaroo

Math Kangaroo

Hoa Nguyen Quang

1.0.1 for iPhone, iPad
0

0 Ratings

Release Date

2018-10-13

Size

74.9 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Math Kangaroo Description
Kangaroo International Mathematics (IKMC) is the world's largest mathematics exam, held in a non-profit format. It is organized to promote the movement of teaching and learning mathematics in an international orientation with the method of developing thinking through practical applications. The test is given in the form of multiple choice tests based on geometry, logic, arithmetic and combinatorics.

This application will help students practice with the IKMC exam questions to get the best results in the exam.

This application includes three main functions:
1. Elective Exercises: Helps students to easily practice question types based on Geometry, Logic, Arithmetic and Combinatorics topics.
2. Practice: Each test will have 10 questions to help students get to the real test.
3. Exam Questions: Helps students to test real exams from previous years.

Wish you good study and test
**************************************************************
Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) là kỳ thi Toán học lớn nhất thế giới, được tổ chức với hình thức phi lợi nhuận. Nó được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phong trào dạy và học Toán theo định hướng quốc tế với phương pháp phát triển tư duy thông qua các bài toán ứng dụng thực tế. Đề thi được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm dựa trên các chủ đề là Hình học, Logic, Số học và Tổ hợp.

Ứng dụng này sẽ giúp cho các học sinh luyện tâp với các loại câu hỏi bài thi IKMC để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi này.

Ứng dụng này bao gồm 3 chức năng chính sau:
1. Bài tập tự chọn: Giúp cho học sinh có thể dễ dàng luyện tập các dạng câu hỏi dựa theo các chủ đề Hình học, Logic, Số học và Tổ hợp
2. Luyện tập: Mỗi bài luyện tập sẽ có 10 câu hỏi giúp cho học sinh có thể tiếp cận dần với các bài thi thực tế.
3. Đề thi các năm: Giúp cho học sinh có thể kiểm tra các đề thi thực tế của các năm trước.

Chúc các bạn học và thi tốt
Math Kangaroo 1.0.1 Update
2018-10-13 Version History
Support iOS 9+
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.1
Size:
74.9 MB
Genre:
Education
Release Date:
2018-10-13
Developer:
Hoa Nguyen Quang
Language:
English
More
In-App Purchases:

Math Kangaroo $4.99

More
You May Also Like
Developer Apps