Messenger Post Messenger Post Free Get
Messenger Post

Messenger Post

Thailandpost Co.,Ltd.

1.0 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Release Date

2017-01-16

Size

19.0 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
Messenger Post Description
Messenger Post Application “ความเร็วที่คุ้มค่า และวางใจได้”
Messenger Post Application บริการส่งด่วนรูปแบบใหม่ เรียกใช้งานง่าย ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือ การันตีความเร็วถึงมือผู้รับภายในวันที่ส่ง ช่องทางอำนวยความสะดวกใหม่ที่คุณวางใจได้
ไปรษณีย์ไทยนำเสนอบริการใหม่ “Messenger Post Application” ให้ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการส่งเอกสารหรือสิ่งของ ให้ถึงมือผู้รับภายในเวลารวดเร็วในราคาแสนประหยัด เพียงเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน ค้นหาผู้นำส่งที่มีคุณภาพและวางใจได้ในพื้นที่ใกล้บ้าน ไปรษณีย์ไทยจะรับประกันเวลาถึงมือผู้รับภายใน 4 ชั่วโมง หากเกินเวลาที่กำหนด พร้อมคืนค่าฝากส่งเต็มจำนวน รวมทั้งมีการประกันสิ่งของเสียหาย หรือสูญหายสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

ข้อเสนอแนะการใช้บริการ Messenger Post
1. ดาวน์โหลด “Messenger Post Application” กรอกข้อมูลบุคคลเบื้องต้นเพื่อลงทะเบียนใช้บริการ
2. ระบุสถานที่ต้นทาง และสถานที่ปลายทาง
3. เลือกยืนยันรายการฝากส่ง ระบบจะแจ้งค่าบริการ พร้อมชื่อและแสดงภาพถ่ายของผู้นำส่ง
4. ระบบจะแจ้งเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปฎิบัติงานที่จะมารับสิ่งของจากผู้ฝากส่ง เพื่อนำส่งมอบถึงผู้รับ ณ สถานที่แจ้งไว้ ภายในมาตรฐานที่กำหนด
5. ระบบจะแจ้งสถานะการนำส่งในรูปแบบ Push Notification แก่ผู้ใช้บริการคุณสามารถดาวน์โหลดและเริ่มใช้บริการส่งด่วนผ่านทาง “Messenger Post Application” โดยทางไปรษณีย์ไทย เชื่อมั่นว่า แอปพลิเคชันนี้ จะอำนวยความสะดวกในการส่งของที่รวดเร็ว คุ้มค่า และวางใจได้ว่าสิ่งของจะถึงมือผู้รับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : www.messengerpost.thailandpost.co.th และศูนย์บริการลูกค้า Messenger Post โทร. 0-2982-8222 หรือ THP Contact Center โทร. 1545
Messenger Post 1.0 Update
2017-01-16 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
19.0 MB
Genre:
Business Travel
Release Date:
2017-01-16
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps