mPBZ

mPBZ

1.11.25 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-04-09

Size

18.1 MB

Screenshots for iPhone

mPBZ Description
mPBZ aplikacija je brza i jednostavna, omogućuje siguran pristup informacijama o proizvodima i uslugama koje imate u PBZ-u te obavljanje financijskih transakcija bilo kada i s bilo kojeg mjesta gdje imate pristup internetu s Vašeg iPhonea.
mPBZ uslugu možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Banke ili putem PBZ365@NET usluge. Kod ugovaranja mPBZ usluge dobiva se identifikacijski i aktivacijski kod potreban za aktivaciju mPBZ-a.

SVOJSTVA I FUNKCIONALNOST

Putem mPBZ-a imate potpunu kontrolu nad svojih bankovnim računima i redovnim plaćanjima, a omogućuje:
- provjeru stanja i prometa po transakcijskim i depozitnim računima
- plaćanje računa i kreiranje naloge za plaćanje koji će se izvršiti na datum u budućnosti kojeg sami odredite
- skeniranje uplatnica s otisnutim 2D bar kodom
- ugovaranje trajnih naloga i izravnih terećenja
- ugovaranje štednje uz pogodnost dodatnog stimulativnog dijela na kamatnu stopu u prvom razdoblju oročenja
- uvid u detalje kredita i uplate rate
- uvid u limite i troškove po karticama i podmirenje troškova kartica
- ugovaranje Visa stickera
- prikaz transakcija obročne otplate po tekućem računu
- provjeru stanja i prometa poslovnih računa obrtnika
- kupnju/prodaju deviza po povlaštenom tečaju
- izdavanje/otkup/zamjena udjela u investicijskim fondovima
- kupnju GSM bonova
- personalizirane ponude
- lokacijske usluge
- slanje potvrde za svako plaćanje na e-mail

mPBZ Investor
usluga kojom korisnici PBZ Investor aplikacije dobivaju direktan pristup financijskom tržištu te im u realnom vremenu omogućuje:
- uvid u kretanje cijena i ponuda vrijednosnica
- zadavanje naloga za kupnju i prodaju na ZSE

SIGURNOST
Korištenje mPBZ aplikacije potpuno je sigurno, što je potvrđeno i certifikatom za sigurnost ISO 27001:2005. mPBZ aplikacija koristi se pomoću PIN-a kojega zna samo korisnik, pa u slučaju krađe ili gubitka mobitela ne može doći do zlouporabe. Svi podaci vezani uz račune i PIN ne pohranjuju se na mobitel, čime je zajamčena apsolutna tajnost podataka. Aplikacija se zaključava nakon 3 uzastopna unosa pogrešnog PIN-a, čime je dodatno osigurana od neželjenog pristupa.

-----

mPBZ application enables secure access to information on PBZ products as well as financial transactions at any time/any place with Internet access.
mPBZ can be acquired in any branch office or through PBZ365@NET. When acquiring mPBZ, the user receives identification and activation code required for the activation.

FEATURES AND FUNCTIONALITY

mPBZ enables you to:
- Check balances and transactions performed from your transaction and deposit accounts
- Settle liabilities and create announced orders
- 2D bar code payment slip scanning
- Contracting standing orders and direct debiting
- Agree savings with the benefit of an additional stimulating part of the interest rate during the first depositing period
- Pay loan installments and view loan details
- Check credit card balances and make payments
- Contracting Visa sticker
- View installment payment transactions on current account
- Check business account balances and transactions (for artisans)
- Purchase/sell foreign currency at lower rate
- Subscribe/redeem/switch shares in investment funds
- Buy pre-paid vouchers
- Personalised offers
- Location services
- Order payment transaction receipts to be delivered to e-mail

mPBZ Investor
a service that allows PBZ Investor users direct financial market access in real time and includes:
- overview of stock prices and best bid/ask offers on the market
- trading with securities on ZSE

SECURITY
Complete security of using the application has been confirmed by the ISO 27001:2005 certificate. mPBZ is based on the use of a PIN known only by the user,which prevents its abuse in the event of a cell phone theft or loss. All data relating to accounts and PIN are not stored on the cell phone,thus warranting absolute data confidentiality. Application is locked after 3 failed attempts to enter a correct PIN, which also prevents unwanted access.
mPBZ 1.11.25 Update
2019-04-09 Version History
What's new

HR

• manja poboljšanja

ENG
· minor improvements
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.11.25
Size:
18.1 MB
Genre:
Business
Release Date:
2019-04-09
Language:
Croatian English
More
You May Also Like
Developer Apps