MUNI Buildings MUNI Buildings Free Get
MUNI Buildings

MUNI Buildings

Masaryk University

2.1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2017-10-24

Size

39.8 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
MUNI Buildings Description
-> česká verze níže

With the "MUNI buildings" to get a comprehensive overview of all the buildings of Masaryk University, not only in Brno. And there is not enough! MU owns over 100 buildings and uses over 200 other buildings. The application gives you access to university buildings and their location shown on the map and other useful information.

Navigation
You do not know how to get the building? Using your GPS smartphone application will always show the right way, whether on foot or in the car!

List Building
The buildings are arranged according to the jurisdiction of the faculty or university (University Campus, University, Accommodation and Catering Services, Libraries)

Display the map
Each building is shown on the map on the basis of precise positioning. The character set for display in the map building based on the individual logos and characters faculties or abbreviations (eg UCB, SKM)

Language
The application is available in Czech and English.

Mobile guide contains
- list Building Masaryk University
- navigation to buildings
- structure of the building under the jurisdiction of the faculty or the university
- information on buildings and useful links
- display the location of the building on the map
- fulltext search
- favorite buildings


----------------------- česká verze -----------------------

S aplikací „MUNI buildings“ získáte ucelený přehled o všech budovách Masarykovy univerzity, nejen v Brně. A že jich není málo! MU využívá přes 300 budov, z toho více než 100 vlastní. Aplikace vám zpřístupní tyto budovy, včetně jejich půdorysu a umístění, zobrazení na mapě a dalších užitečných informací.

Navigace
Nevíte jak se k budově dostat? S využitím GPS vašeho chytrého telefonu vám aplikace vždy ukáže správnou cestu, ať jdete pěšky nebo jedete autem!

Seznam budov
Budovy jsou přehledně uspořádány podle příslušnosti k fakultě nebo jiné části univerzity (Univerzitní kampus, Rektorát, Správa kolejí a menz, Knihovny).

Zobrazení v mapě
Každá budova je na mapě zobrazena na základě přesně určené polohy a volitelně i půdorysem. Znaková sada pro zobrazení budov v mapě vychází z jednotlivých log a znaků fakult nebo běžně užívaných zkratek (např. UKB, SKM).

Jazykové verze
Aplikace je dostupná v českém i anglickém jazyce.

Mobilní průvodce obsahuje
- seznam budov MU
- navigace k budovám
- členění budov podle příslušnosti k fakultě nebo jiné části univerzity
- informace o budovách a užitečné odkazy
- zobrazení polohy budovy na mapě
- fulltextové vyhledávání
- oblíbené budovy
MUNI Buildings 2.1.0 Update
2017-10-24 Version History
- smart full-text search
- run default navigation app directly from the building-info screen
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.1.0
Size:
39.8 MB
Release Date:
2017-10-24
Developer:
Masaryk University
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps