MyUBU

MyUBU

Chitchai Lerdsiriwattanawong

2.1.1 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-01-05

Size

50.9 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
MyUBU Description
ข้อมูล ข่าวสาร และ ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวมถึง
- แผนที่สถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปฏิทินการศึกษา
- ตารางเรียน
- บริการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่
- ตั้งค่าการลงชื่อเข้าใช้ UBU-WiFi ของมหาวิทยาลัยฯ อัตโนมัติ
- ระบบลงเวลาเข้า/ออกงาน
More Information
Price:
Free
Version:
2.1.1
Size:
50.9 MB
Genre:
Education News
Update Date:
2018-01-05
Language:
English Thai
More
You May Also Like
Developer Apps