Ngữ Pháp Tiếng Anh Bilingo English Grammar In Use Ngữ Pháp Tiếng Anh Bilingo English Grammar In Use Free Get
Ngữ Pháp Tiếng Anh Bilingo English Grammar In Use

Ngữ Pháp Tiếng Anh Bilingo English Grammar In Use

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2016-11-16

Size

11.2 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Ngữ Pháp Tiếng Anh Bilingo English Grammar In Use Description
Ngữ Pháp Tiếng Anh Bilingo tổng hợp 50 chủ đề cơ bản về ngữ pháp trong tiếng Anh.
Giúp bạn bạn học tiếng Anh hàng ngày một cách hiệu quả.

Đặc biệt ứng dụng có thể sử dụng OFFLINE và liên kết với Từ điển Anh Việt Bilingo hỗ trợ trong việc tra từ. Ngoài ra bạn còn có thể lưu lại những chủ đề đang học.

MỤC LỤC:
1. Cấu trúc chung của một câu
2. Ngữ danh từ (Noun phrase)
3. Ngữ động từ (Verb phrase)
4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
5. Đại từ
6. Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan
7. Một số động từ đặc biệt
8. Câu hỏi
9. Lối nói phụ họa
10. Câu phủ định (negation)
11. Câu mệnh lệnh
12. Các trợ động từ (Modal auxiliaries)
13. Câu điều kiện
14. Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại
15. Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal + perfective)
16. Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác
17. Tính từ và phó từ
18. Liên từ (linking verb)
19. Các dạng so sánh của tính từ và phó từ
20. Danh từ dùng làm tính từ
21. Cách dùng Enough
22. Much, many, a lot of và lots of trong một số trường hợp khác
23. Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả
24. Câu bị động (passive voice)
25. Một số cấu trúc cầu khiến (causative)
26. Câu phức hợp và đại từ quan hệ
27. Cách sử dụng một số cấu trúc P1
28. Cách sử dụng một số cấu trúc P2
29. Những cách sử dụng khác của That
30. Câu giả định (subjunctive)
31. Lối nói bao hàm (inclusive)
32. Dùng to know, to know how
33. Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ
34. Những dộng từ dễ gây nhầm lẫn
35. Một số các động từ đặc biệt khác
36. Sự phù hợp về thời gian hai vế của một câu
37. Cách sử dụng to say, to tell
38. One và You
39. Đi trước đại từ phải cso một danh từ tương ứng với nó
40. Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu
41. Động từ V-ing, V-ed dùng làm tính từ
42. Thông tin thừa (redundancy)
43. Cấu trúc song song trong câu
44. Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp
45. Câu trực tiếp và câu gián tiếp
46. Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu
47. Cách sử dụng giới từ
48. Một số ngữ động từ thường gặp
49. Cách làm bài trắc nghiệm ngữ pháp
50. Bảng động từ bất quy tắc
Ngữ Pháp Tiếng Anh Bilingo English Grammar In Use 1.0 Update
2016-11-16 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
11.2 MB
Genre:
Education Books
Release Date:
2016-11-16
Developer:
Long Dang
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps