Patria MobileTrader Patria MobileTrader Free Get
Patria MobileTrader

Patria MobileTrader

2.5 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-02-11

Size

37.7 MB

Screenshots for iPhone

Patria MobileTrader Description
Mějte svůj obchodní účet u Patria Finance pod kontrolou 24 hodin 7 dní v týdnu! S novou aplikací Patria MobileTrader společnosti Patria Finance budete mít vždy okamžitý přehled nad svým portfoliem a nad veškerými svými transakcemi na burze. Už vám nikdy neuteče důležitý obchod, nákupní a prodejní pokyny nyní můžete zadávat přímo z nativní obchodní aplikace. Samozřejmostí je podpora obchodování veškerých tříd aktiv, na které jste jako klienti Patria Finance zvyklí, tedy akcií, ETF, ETC, certifikátů, warrantů, fondů a dluhopisů.

Klíčové funkcionality obchodní aplikace:

- Zadávání obchodních pokynů
- Měnové konverze
- Výběry finančních prostředků
- Obchodování na úvěr
- Interní převody peněz
- Interní převody cenných papírů

V aplikaci můžete zobrazit:
- Detail a graf cenného papíru
- Přehled svého portfolia
- Přehled oblíbených titulů
- Historii svých pokynů
- Přehled toků finančních prostředků
- Přehled zpráv k vybranému titulu
- Přehled aktuálních inv. příležitostí

Aplikaci je nutné při prvním spuštění spárovat s obchodním účtem Patria Finance. Spárování provedete zadáním verifikačního kódu, který je možné vygenerovat v desktopové aplikaci WebTrader v sekci Můj profil / Služby / Mobilní Patria.

Samozřejmostí je 100% důraz na stabilitu obchodního prostředí v aplikaci a na její zabezpečení. Pokud vaše zařízení podporuje čtečku otisku prstů, můžete zvolit přihlašování otiskem prstu (při prvním přihlášení, nebo později v sekci Nastavení).

_____________________________________________________________

Control your trading account 24 hours a day 7 days a week! With the brand new Patria MobileTrader application you will have an instant overview of your portfolio and your transactions on a stock market. Buy and sell orders can be placed via native trading application – you will never miss an important trade anymore! MobileTrader supports trading with all asset-classes available in Patria Finance environment – stocks, certificates, ETFs, ETCs, warrants, mutual funds and bonds.


MobileTrader key functionalities:

- Placing market orders
- Currency conversions
- Money withdrawals
- Margin trading
- Internal cash transfer
- Internal security transfer


You can display:

- Detail and chart of selected security
- Portfolio overview
- Favourites list
- Orders overview
- Cash-flow overview
- News related to selected security
- Current investment tips

It is necessary to pair the mobile trading application with Patria Finance brokerage account. The pairing process has to be done by inserting the verification code into the mobile application. This verification code can be generated in desktop application WebTrader in section My profile / Services / Patria Mobile.

Patria Finance strongly emphasizes stability and security of the MobileTrader interface. If your device supports fingerprint reader, fingerprint login can be chosen during the first login process or anytime later in Settings.
Patria MobileTrader 2.5 Update
2019-02-11 Version History
- oprava zobrazování zadavače pokynu

----------------------------

- view bug fixed
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.5
Size:
37.7 MB
Genre:
Business
Update Date:
2019-02-11
Language:
Czech English
More
You May Also Like