Pawn Management Pawn Management $9.99
Pawn Management

Pawn Management

iMonsterSoft

1.2.2 for iPhone, iPad
$9.99
4.1

1 Ratings

Update Date

2018-01-16

Size

18.2 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Pawn Management Description
Pawn Shop Management is simple system which is easy to use and manage your pawn lists. All your pawn lists right now is in your hand.

Features:
- Notify when the pawn is expired.
- Easy to Search by customer's name, customer's phone number, invoice number and item's id.
- Easy to note all customer's information.
- Build-in Calculator.
- Build-in Money exchange converter.


典当程序特点如下:
- 通知典当已过期。
-以便探索客户名,电话号码,发票号码以及物品。
-容易观看所有客户信息。
-程序含有计算器,及外币兑换转换器。


Với ứng dụng này bạn có thể dễ dàng quản lý hiệu cầm đồ của bạn với các tính năng sau:
- Thông báo khi cầm đồ là hết hạn.
- Dễ dàng tìm kiếm theo tên khách hàng, số điện thoại của khách hàng, số hóa đơn và id hàng.
- Dễ dàng lưu ý thông tin tất cả các khách hàng.
- xây dựng trong máy tính
- xây dựng trong chuyển đổi đổi tiền.
Pawn Management 1.2.2 Update
2018-01-16 Version History
-Bugs fixed
More
More Information
Price:
$9.99
Version:
1.2.2
Size:
18.2 MB
Update Date:
2018-01-16
Developer:
Ngov chiheang
Language:
Chinese English Khmer Vietnamese
More
You May Also Like
Developer Apps