PhahTaigi 台語輸入法 PhahTaigi 台語輸入法 Free Get
PhahTaigi 台語輸入法

PhahTaigi 台語輸入法

1.0.2 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-06-13

Size

108.5 MB

Screenshots for iPhone

PhahTaigi 台語輸入法 Description
Phah Tâi-gí 台語輸入法:Ē-sái phah 白話字、教育部羅馬字kap漢字。

【特色】
- Tī手機á頂koân ē-tàng真簡單來phah台語字。
- Ē-sái phah 2款羅馬字:白話字(台灣字)、教育部羅馬字。
- Ē-sái phah教育部漢字。
- Phah 1部分ê羅馬字就ē出現全部聲調ê字kap候選詞。
- Phah字詞頭1-ê字母就ē出現。(例:phah 【sbh】 ē出現 【sam-bûn-hî】)
- 免上網就ē-sái用。
- 完全免費。(歡迎贊助開發kap維護ê費用。)
- 開放原始碼。(https://github.com/PhahTaigi)
PhahTaigi 台語輸入法 1.0.2 Update
2019-06-13 Version History
修正教育部羅馬字「oo」候選詞ê問題。
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.2
Size:
108.5 MB
Update Date:
2019-06-13
Developer:
Jiaming Wu
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps