Piracka Apka Piracka Apka Not Available
Removed from the App Store
Piracka Apka

Piracka Apka

Katarzyna Borucka

1.1 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2016-10-19

Size

46.1 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Piracka Apka Description
Wciel się w jednego z bohaterów serii książeczek i kolorowanek „Pirackie opowieści”... Zostań Piratem Erykiem, Piratką Eleną, Księżniczką Elizą lub Wirtuozem Malarstwa i rozwijaj wybraną karierę zdobywając kolejne tytuły i wspaniałe certyfikaty!
Użyj Pirackiej Apki, aby zrobić sobie lub Twojemu dziecku wspaniałe zdjęcie w pirackim, królewskim lub malarskim nakryciu głowy i zdobądź certyfikat ukończenia przygody oraz odznakę z uzyskanym stopniem!
Zdjęcie oraz certyfikat znajdziesz w swojej bibliotece zdjęć. Wydrukuj i zbierz je wszystkie!
Nowe hasła znajdziesz w kolejnych książeczkach i kolorowankach z serii. Wprowadź hasło z książeczki w aplikacji, aby uzyskać kolejną gwiazdkę i odblokować kolejne pirackie i królewskie stopnie. Wprowadź hasło z kolorowanki, aby uzyskać kolejną farbę i odblokować kolejne malarskie stopnie. Czy uda Ci się zgromadzić wszystkie certyfikaty?

„Pirackie opowieści” to nie tylko wspaniała seria książeczek z opisem historii losów trójki rodzeństwa w cudownym bajkowym świecie, gdzie można znaleźć smoki, syreny, zaginione skarby, zaczarowane królestwa oraz odbyć dalekie wyprawy. To również rozwijające mini-gry, przepiękne naklejki wielorazowe oraz pirackie mapy wiodące do skarbu… To również seria kolorowanek!
Książeczki z serii „Pirackie opowieści”, w których znajdziesz kolejne hasła:
• Trzy Perły
• Pirat Eryk i Mapa Skarbów
• Elena i Podwodne Królestwo
• Eliza i Jabłko Elfów
• Piraci i Odczarowana Kraina
Szukaj również kolorowanek z serii.

Nie możesz doczekać się kolejnej książeczki lub kolorowanki? Chcesz już dziś odblokować kolejne gwiazdki lub farby?
Wejdź na stronę http://www.wydawnictwoaik.pl/static/pirackaapka/ gdzie znajdziesz wszystkie hasła i sam zdecyduj kiedy odbyć dalszą przygodę!

-------------------------------------------------------------------------------
Become one of the heroes from the book series „Pirate tales”… Turn into Pirate Eric, Pirate Elena, Princess Elisa or Painting Virtuoso and unfold in the career of your choice by earning successive degrees and amazing certificates!
Use your Pirate App to take yours or your childs’ wonderful photo in a pirate, royal or painter headgear and earn adventure completion certificate with your degree badge!
The photo and the certificate can be found in your photo library. Print and collect them all!
New passwords can be found in story books and colouring books from the series. Enter the password from the story book in the application to gain another star and unlock new pirate and royal degrees. Enter the password from the colouring book to gain a paint and unlock new painter degrees. Can you collect all certificates?

“Pirate tales” is not only a magnificent series of books describing the story and fate of three siblings in a wonderful fairy-tale world, where one can find dragons, mermaids, lost treasures, enchanted kingdoms and take distant journeys. These are also developing mini-games, beautiful reusable stickers and pirate maps where “X marks the spot”…
Books from the “Pirate tales” series, where you can find the passwords:
• The Three Pearls
• Pirate Eric and the Treasure Map
• Elena and the Underwater Kingdom
• Elisa and the Elvish Apple
• Pirates and the Disenchanted Land
Look also for the colouring books in the series.

Can't wait for another story book or colouring book? Want to unlock next stars or paints today?
Go to our web page at http://www.wydawnictwoaik.pl/static/pirackaapka/ where you can find all passwords and decide by yourself when to proceed with pirate adventure!
More Information
Price:
Free
Version:
1.1
Size:
46.1 MB
Update Date:
2016-10-19
Developer:
Katarzyna Borucka
Language:
English
More
You May Also Like