Phraewa Kalasin Phraewa Kalasin Free Get
Phraewa Kalasin

Phraewa Kalasin

1.3 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2020-06-02

Size

125.0 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Phraewa Kalasin Description
กลุ่มผู้ไทยในภาคอีสาน มีความสามารถทอจกได้อย่างวิจิตรบรรจง งดงาม ผ้าจกผู้ไทยที่รู้จักกันดีคือ ผ้าแพรวา ซึ่งชาวผู้ไทยใช้ห่มเฉียงไหล่ คลุมไหล่ คล้ายผ้าสไบ โดยผู้หญิงชาวผู้ไทยใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลงานบุญประเพณี หรืองานพิธีสำคัญ

ผ้าแพรวา หมายถึง ผ้าทอที่มีความยาว 1 วา แต่เดิมนั้น จะเน้นโทนสีแดงที่ได้มาจากการย้อมขี้ครั่ง หรือแก่นของต้นฝาง ผ่านการขิด จก และมัดหมี่สลับเส้นด้าย เป็นลวดลายด้วยกี่ทอผ้า ให้มีลวดลายสีสันงดงาม

ชาวผู้ไทยนิยมทอคู่กับผ้าแพรมน ซึ่งเป็นผ้าขนาดเล็ก รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ถ้าพับครึ่งแล้ว ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ผ้าแพรมนนิยมทอด้วยวิธีจก เช่นเดียวกับผ้าแพรวา

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากท้องตลาดและความทันสมัยเข้ามาสู่ชุมชน ทำให้การทอผ้าใช้เองในครัวเรือนเริ่มลดน้อยลงจนเกือบสูญหายไป

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาที่บ้านโพน อำเภอคำม่วงในปี พ.ศ. 2520 สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 มีพระราชเสาวนีย์ให้มีการรื้อฟื้นการทอผ้าไหมแพรวาแบบโบราณขึ้นใหม่ ทรงรับอุปถัมภ์ผลิตภัณฑ์ผ้าแพรวาไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยทรงแนะนำให้มีการพัฒนาลวดลาย ขนาด และสีสันให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด สามารถนำมาตัดชุดและประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายได้อย่างทันสมัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดเจตนารมย์ โดยสนับสนุน ส่งเสริม สานต่องานด้านการอนุรักษ์ ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คงอยู่ เป็นเอกลักษณ์ของผู้ไทยกาฬสินธุ์ ที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงในระดับโลกตลอดไป
Phraewa Kalasin 1.3 Update
2020-06-02 Version History
ปรับเปลี่ยนหน้าดาวน์โหลดใหม่
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.3
Size:
125.0 MB
Genre:
Books Lifestyle
Update Date:
2020-06-02
Developer:
80root
Language:
English French German Italian Spanish
More
You May Also Like
Developer Apps