Prague Trips by Public Transport Prague Trips by Public Transport Not Available
Removed from the App Store
Prague Trips by Public Transport

Prague Trips by Public Transport

Dopravni podnik hlavniho mesta Prahy, a.s.

1.4 for iPhone
$4.99
0

0 Ratings

Release Date

2015-09-21

Size

64.8 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
Prague Trips by Public Transport Description
The City Transport Authority of the Capital City of Prague introduces an electronic novelty for its clients. The passengers can now download to their Apple iPhones the electronic version of the booklet Prague Trips.

This electronic version offers the most attractive trips to the city centre and its close surroundings.

Anywhere and in comfort of a hotel or catering facility every visitor to Prague can study any trip in his or her Apple iPhone, including a map, a city transport connection and GPS coordinates. The application can be used both online and offline. The application must be downloaded from App Store via wi-fi connection. The application is also able to offer a simple image of the trip with the help of Google Maps and a connection to Facebook. Users can thus inform their friends within this social network about which trip they like or have just tried. The electronic version is available for download in App Store.

Main features

* List of 40 trips with search and filter
* Online transport connection search (in-app)
* Interactive map with filter and maps for offline use
* Trip detail consists of description, photos, transport information and map
* Latest information about public transport in Prague including fares, tickets, lines, ticket inspection and other
* You can find a transport connection (only for online use)
* Facebook integration


CZECH INFORMATION
----
Pražské výlety
Dopravní podnik hlavního města Prahy pro své cestující elektronickou novinku. Cestující si nyní mohou do svých Apple iPhone zařízení stáhnout elektronickou verzi knížky Pražské výlety.

Tato elektronická verze nabízí ty nejzajímavější výlety jak v centru hlavního města tak v jeho blízkém okolí.

V pohodlí a kdekoliv si může každý návštěvník Prahy na svém Apple iPhone projít jakýkoli výlet, který obsahuje mapu, dopravní spojení městskou hromadnou dopravou a GPS souřadnice. Aplikace je funkční jak pro online tak i offline použití. Aplikaci je potřeba stahovat z App Store přes wi-fi připojení. Aplikace zároveň velmi jednoduše umí zobrazovat výlety za použití Google Maps a poskytuje i propojení s Facebookem. Uživatelé tak mohou své přátele na této sociální síti informovat o tom, který výlet se jim líbí nebo který zrovna prošli.

Hlavní funkce

* Seznam 40 výletů s hledáním a filtrací podle typu výletu
* Online vyhledávání spojení (zabudováno přímo v aplikaci)
* Interaktivní mapa s filtrem a offline verzí
* Detail výletu obsahuje popis, fotografie, informace o dopravě a spojení, mapu
* Poslední informace o hromadné dopravě včetně jízdného, poplatků a přepravní kontroly
* Vyhledávání online spojení hromadné dopravy
* Integrace s Facebookem
Prague Trips by Public Transport 1.4 Update
2015-09-21 Version History
* Added 4 new trips.
* App updated to latest SDK.
* Slight redesign.

---
* Přidány 4 nové výlety.
* Aktualizace používaných SDK.
* Lehký redesign.
More
More Information
Price:
$4.99
Version:
1.4
Size:
64.8 MB
Release Date:
2015-09-21
Language:
Chinese Czech Dutch English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish
More
You May Also Like
Developer Apps