Quran Tajweed Audio mp3 in Swedish and Arabic - Koranen Tajwid på Svenska, Arabiska och Fonetik Quran Tajweed Audio mp3 in Swedish and Arabic - Koranen Tajwid på Svenska, Arabiska och Fonetik Not Available
Removed from the App Store
Quran Tajweed Audio mp3 in Swedish and Arabic - Koranen Tajwid på Svenska, Arabiska och Fonetik

Quran Tajweed Audio mp3 in Swedish and Arabic - Koranen Tajwid på Svenska, Arabiska och Fonetik

ISLAMOBILE

2.0 for iPhone, iPad
$4.99
0

0 Ratings

Release Date

2016-02-23

Size

912.8 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Quran Tajweed Audio mp3 in Swedish and Arabic - Koranen Tajwid på Svenska, Arabiska och Fonetik Description
Detta program ger dig möjlighet att läsa och lyssna till alla 114 kapitel i den heliga Koranen på enheten.

=> Innehåll:
-114 Suror i Koranen

=> Ljud är:
-Svenska
-Arabiska

=> Du kan lyssna på Koranen även om enheten är i viloläge.

=> Texten är:
-Svenska
-Arabiska
-Fonetik

=> Text kan visas:
-Svenska
-Arabiska
-Arabiska / Svenska
-Arabiska / fonetik
-Arabiska / Svenska / fonetik

=> Inget Internet anslutning krävs för att läsa eller lyssna på Koranen

=> Funktioner:
-Söka
-Automatisk bokmärke för varje Suror
-Hantera favoriter
-Justera storleken och teckensnittet för hela programmet
-Dela med facebook, twitter... Suror du njuta.

-----------------------

This application gives you the ability to read and listen to all 114 chapters of the Holy Quran on your device.

=> Content:
- 114 Suras of the Holy Quran

=> Audio is:
- Swedish
- Arabic

=> You can listen to the Quran even if your device is idle.

=> The text is:
- Swedish
- Arabic
- Phonetics

=> Text can be displayed:
- Swedish
- Arabic
- Arabic / Swedish
- Arabic / Phonetics
- Arabic / Swedish / Phonetics

=> No Internet connection is required to read or listen to the Quran

=> Features:
- Search full-text
- Automatic Bookmark for every suras
- Manage favorites
- Adjust the size and font of the text for the entire application
- Share with facebook, twitter ... Suras you enjoy.
Quran Tajweed Audio mp3 in Swedish and Arabic - Koranen Tajwid på Svenska, Arabiska och Fonetik 2.0 Update
2016-02-23 Version History
Add Tajwid
More
More Information
Price:
$4.99
Version:
2.0
Size:
912.8 MB
Genre:
Reference Books
Release Date:
2016-02-23
Developer:
ISLAMOBILE
Language:
English Swedish
More
You May Also Like
Developer Apps