Rice สาระ Rice สาระ Free Get
Rice สาระ

Rice สาระ

1.3 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2020-09-08

Size

50.7 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Rice สาระ Description
“แอบ Rice สาระ” ถอดเนื้อหาจากหนังสือ "การปลูกข้าว" มาพัฒนาเป็นแอพพิเคชั่นใน Smart Phone ที่ใช้ระบบ iOS เพื่อเป็นคู่มีอ้างอิงข้อมูลการปลูกข้าวสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป อีกทั้งยังได้พัฒนาส่วนสำหรับบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำนาของชาวนา ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบกำไรขาดทุนได้ทันที ทำให้สามารถวางแผนการผลิตข้าวทั้งในฤดูปลูกหรือฤดูถัดไปได้

การนำเนื้อหาในหนังสือการปลูกข้าวมาจัดทำเป็น application ในระบบ iOS นี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1. บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 6/6 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร 029578360-76

2. บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร 026241999

หนังสือ "การปลูกข้าว" เป็นหนังสือคู่มือการทำนาที่เหมาะสำหรับชาวนา นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย/นักวิชาการด้านข้าว ผู้ที่สนใจในการปลูกข้าว และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการปลูกข้าวที่ควรรู้ เช่น ขั้นตอนการปลูกข้าวตั้งแต่เริ่มวางแผนปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อให้ไว้ใช้ตรวจสอบการปลูกข้าวว่าแต่ละขั้นตอนได้ดำเนินการถูกต้องเหมาะสมหรือยัง มีข้อมูลการจำแนกระยะการเจริญเติบโตของข้าว นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวการทำบัญชีฟาร์มสำหรับจดบันทึกรายรับรายจ่ายในการทำนาแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ทราบถึงผลกำไรหรือขาดทุนที่แท้จริง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อไปในการวางแผนการจัดการเงินสำหรับการเพาะปลูกในครั้งถัดไป

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย หากนำคำแนะนำต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ไปลองปฏิบัติในการปลูกข้าวจะสามารถทำให้การปลูกข้าวประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหวังได้ และหากมีข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะ หรือเทคนิคการจัดการแปลงแบบอื่นที่เหมาะสมอีกเพื่อจะช่วยให้การปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้เขียนยินดีรับฟังเป็นอย่างยิ่ง

-- คุณสมบัติเด่นของแอพนี้ --

- หนังสือข้อมูลเกี่ยวกับ การปลูกข้าว
- แบบต้นทุนผลิตข้าว และเครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณ
- ผู้ใช้สามารถ ส่งออกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ Text และ CSV ผ่าน E-mail และ SMS
Rice สาระ 1.3 Update
2020-09-08 Version History
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.3
Size:
50.7 MB
Genre:
Education
Update Date:
2020-09-08
Developer:
Tanee Sreewongchai
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps