Roof Plus Roof Plus Free Get
Roof Plus

Roof Plus

1.0.14 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-10-01

Size

33.7 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Roof Plus Description
SCG Roof Plus
feature
- Open,Update and Approve Jobs.
- Check-in for Manpower and Place Environment.
- Sefety observation check(SOC).
- Work progress check.
- Work dairy report.
- Work dairy Approve.
Roof Plus 1.0.14 Update
2019-10-01 Version History
- เพิ่มตัวกรองในหน้ารายการใบข้อมูลโครงการและหน้ารายการงานติดตั้ง
- เพิ่มขั้นตอนการแจ้งเตือนการยืนยันแผน
- แก้ไขตัวเลือกการเปลี่ยนสถานะงานติดตั้ง
- แก้ไขการแสดงผลหน้าบันทึกการตรวจและหน้างานรอตรวจ
- แก้ไขการเลือกรูปภาพครั้งละหลายภาพ
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.14
Size:
33.7 MB
Release Date:
2019-10-01
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps