Sách Phật Giáo - Thuyết Pháp Sách Phật Giáo - Thuyết Pháp Not Available
Removed from the App Store
Sách Phật Giáo - Thuyết Pháp

Sách Phật Giáo - Thuyết Pháp

Nguyen Hung

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-01-22

Size

14.2 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Sách Phật Giáo - Thuyết Pháp Description
#Sách nói phật giáo, thuyết pháp về hạnh phúc, mục đích cuộc đời...
#Chức năng chính
- Tuyển tập Thuyết Pháp Âm Mp3 của Thầy Thích Trí Tạng pháp hiệu Pháp Vân Đại Sư.
- Truyện phật giáo chọn lọc về ý nghĩa cuộc sống, lòng tốt con người.
- Nghe sách online, đánh dấu quản lý tìm kiếm sách yêu thích.
- Ứng dụng chạy nền ngay cả khi đã khoá màn hình nên rất tiết kiệm pin.

#Trong thời đại văn minh xã hội hiện nay, khi tiện nghi vật chất của con người ngày càng tiến bộ bao nhiêu thì đời sống tâm linh càng sa sút , khoảng cách giữa người và người ngày càng xa cách bấy nhiêu. Vì thế, nhiều người đã tìm đến Phật giáo như một nơi để gửi gắm tinh thần, nương tựa.

Phật Pháp Nhiệm Mầu:
Vô thượng thậm thâm Vi Diệu Pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa

Hồi Hướng:
Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật Sát.
Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung,
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cọng thành Phật đạo.

# Các đầu mục nội dung tiêu biểu:
- Kinh A Di Đà
- Kinh Bích Nhâm Lục
- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
- Kinh Duy Ma Cật
- Kinh Kim Cang
- Kinh Nhân Quả 3 Đời
- Kinh Quán Âm Viên Thông
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
- Kinh Tịnh Minh Tâm
- Kinh Văn Thù Sở Thuyết
- Am Mây Ngũ (Huyền Trân Công Chúa)
- Ánh Đạo Vàng
- Bài Học Ngàn Vàng
- Bên Rặng Tuyết Sơn
- Cặn Bã Ký Ức
- Cãm Niệm Về Mẹ
- Câu Chuyện Số Mệnh
- Bồ Tát Quá Giang
- Chuyện Cửa Thiền
- Chuyện Đức Phật
- Cõi Bụi Hồng
- Con Đường Vô Tận
- Cửa Thiền Dính Bụi
- Cửa Tùng Đôi Cánh Gài
- Cuộc Đời Đức Phật
- Dấu Chân Trên Cát
- Du Hành Tây Tạng
- Đường Mây Qua Xứ Tuyết
- Đường Mây Trên Đất Hoa
- Đường Mây Trong Cõi Mộng
- Đường Xưa Mây Trắng
- Hành Trình Về Phương Đông
- Hoa Sen Trên Tuyết
- Hoa Trôi Trên Sóng Nước
- Hư Hư Lục - Sư Cô Như Thủy
- Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng
- Khi Nào Chim Sắt Bay
- Lục Tổ Huệ Năng
- Lược Truyện Cuộc Đời Phật Thích Ca
- Mẹ Quan Âm Cửu Long
- Minh Triết Trong Đời Sống
- Ngàn Xưa Hương Bối
- Ngọc Sáng Trong Hoa Sen
- Người Đẹp Và Bóng Hạnh Phúc
- Như Thế Mà Trôi
- Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời
...vvv...
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
14.2 MB
Genre:
Books
Release Date:
2019-01-22
Developer:
Nguyen Hung
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps