Saigon Ship Shipper Saigon Ship Shipper Free Get
Saigon Ship Shipper

Saigon Ship Shipper

2.17.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2020-09-17

Size

89.1 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Saigon Ship Shipper Description
Ứng dụng miễn phí cung cấp nền tảng đột phá dành cho nhân viên giao hàng.

Ứng dụng cho phép nhân viên giao hàng theo dõi đơn hàng (vị trí, số tiền...) được phân công từ quản lý. Hạn chế được tình trạng sót đơn và tăng hiệu suất làm việc cho nhân viên giao hàng.
Saigon Ship Shipper 2.17.0 Update
2020-09-17 Version History
Phiên bản 2.17.0: Cập nhật một số tính năng, sửa lỗi và cải thiệu hiệu suất hệ thống.
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.17.0
Size:
89.1 MB
Genre:
Business
Update Date:
2020-09-17
Language:
English Vietnamese
More
You May Also Like