SciKids Water SciKids Water Free Get
0

0 Ratings

Update Date

2019-01-27

Size

502.0 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
SciKids Water Description
SciKids Water เกมแอปพลิเคชัน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการให้ผู้เล่นได้คิดวิเคราะห์ แก้ไขสถานการณ์โดยใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไหล และสถานะของของเหลว

ผู้เล่นมีภารกิจที่จะต้องพิชิตมากถึง 30 ด่าน ด้วยการรวบรวมฟันเฟืองที่หายไปเพื่อซ่อมแซมเขื่อนของป่าหรรษาให้กลับมาทำงานได้ดังเดิม

ภารกิจครั้งนี้มีพวก BlackMagic ค่อยขัดขวางอยู่ตลอดทาง มาช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันกับแก๊ง SciKids
SciKids Water 1.0.1 Update
2019-01-27 Version History
แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.1
Size:
502.0 MB
Genre:
Games Puzzle
Update Date:
2019-01-27
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps