Show & Share - โดยอาสากาชาด Show & Share - โดยอาสากาชาด Free Get
Show & Share - โดยอาสากาชาด

Show & Share - โดยอาสากาชาด

Jirawit Yanchinda

1.1.2 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Release Date

2018-05-28

Size

33.7 MB

Screenshots for iPhone

Show & Share - โดยอาสากาชาด Description
Show & Share เป็นแอพพลิเคชั่นสื่อกลางระหว่างนักเรียนระดับมัธยมต้นและบุคคลภายนอก

โดยที่เป็นสื่อที่ช่วยให้น้องๆได้นำเสนอผลงานตัวเอง

และในขณะเดียวกันผู้ใหญ่สามารถเข้ามาดูผลงานของน้องๆได้ง่ายๆผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้

ฟีเจอร์

• Library ห้องสมุดเสมือนซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

หนังสือคู่มือวิธีการทำหนังสั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาหนังสั้นได้

• Student’s VDO เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสามารถดูวีดีโอผลงานของเด็กนักเรียนมัธยมต้นได้

และมีช่องทางให้เด็กสามารถส่งวีดีโอผลงานของตัวเองให้แก่สภากาชาดได้

• Knowledge Asset เป็นแหล่งรวบรวมวีดีโอเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังสั้น

• About us ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภากาชาด

• นำเสนอข้อมูลโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมกับโครงการของอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมายเหตุ*

แอพพลิเคชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างชุดความรู้สำหรับการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้ตามแนวคิดของ TRC.VB Harm

Prevention โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์จิราวิทย์ ญาณจินดา เป็นหัวหน้าโครงการ
Show & Share - โดยอาสากาชาด 1.1.2 Update
2018-05-28 Version History
- แก้ไขข้อผิดผลาดของโปรแกรม
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.1.2
Size:
33.7 MB
Release Date:
2018-05-28
Developer:
Jirawit Yanchinda
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps