SINGHA iMS SINGHA iMS Free Get
SINGHA iMS

SINGHA iMS

2.2.6 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-09-18

Size

47.8 MB

Screenshots for iPhone

SINGHA iMS Description
iMS เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับส่งข้อความภายในองค์กร โดยแบ่งการส่งในลักษณะของกลุ่มผู้ใช้งานเพื่ออัพเดทข่าวสาร หรือกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ และในอีกทางหนึ่งระบบ iMS สามารถเป็นตัวช่วยในการตอบคำถาม โดยผู้ใช้งานสามารถ สอบถามสต็อกสินค้า วันหมดอายุ หรือ โกดัง ตามแต่ผู้ดูแลระบบจะออกแบบคำถามเพื่อให้รองรับการใช้งานในหลายๆมิติ
SINGHA iMS 2.2.6 Update
2019-09-18 Version History
Support HTML Message.
Fix Notification.
Add Turn On/Off Notification
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.2.6
Size:
47.8 MB
Release Date:
2019-09-18
Developer:
ICT BOONRAWD
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps