SmartSAC SmartSAC Free Get
SmartSAC

SmartSAC

2.6 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-09-25

Size

14.8 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
SmartSAC Description
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญต่อเยาวชนและมวลมนุษยชาติที่สำคัญของไทย อีกทั้งยังเป็นที่เก็บพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรัชกาลที่ 9 ทั้งด้านศิลปกรรม จิตรกรรม และวรรณกรรม ที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาและเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของโบราณวัตถุที่สำคัญของไทย ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนยุคในอดีต ซึ่งเราได้รวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันนี้ SMART SAC
SmartSAC 2.6 Update
2019-09-25 Version History
Fix bugs and improve performance.
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.6
Size:
14.8 MB
Genre:
Education
Release Date:
2019-09-25
Language:
English
More
You May Also Like