SME Sakon Nakhon SME Sakon Nakhon Free Get
SME Sakon Nakhon

SME Sakon Nakhon

80root

2.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2017-10-17

Size

114.4 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
SME Sakon Nakhon Description
หนังสือมัลติมีเดีย (M Book) รูปแบบแคตตาล็อกสินค้า (Product Catalog) เรื่อง SME Sakon Nakhon จัดทำขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลียนแปลงของโลกที่พึงพาเทคโนโลยีและตอบสนองต่อการใช้ Mobile device ที่มากขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากขึ้นของผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนคร
แคตตาล็อกสินค้า เล่มนี้ นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าประเภท Lifestyle และเครื่องสำอาง ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของจังหวัดสกลนคร จำนวน 23 ราย หรือ 23 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกสรร

หากมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 4/4 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัทพ์ +664 2711 277
SME Sakon Nakhon 2.0 Update
2017-10-17 Version History
อัพเดทใหม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างแอพกับภาพหน้าจอ
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.0
Size:
114.4 MB
Update Date:
2017-10-17
Developer:
80root
Language:
English French German Italian Spanish
More
You May Also Like
Developer Apps