supermakler tablet supermakler tablet Free Get
supermakler tablet

supermakler tablet

PKO BP S.A.

11.007 for iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-03-16

Size

62.1 MB

Screenshots for iPad

supermakler tablet Description
Supermakler – wersja tabletowa to aplikacja transakcyjna stworzona z myślą o osobach, które cenią sobie szybki, wygodny i swobodny dostęp do rachunku inwestycyjnego przez Internet za pośrednictwem tabletu. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie zalety mobilnej oraz internetowej aplikacji supermakler.

Korzystanie z aplikacji tabletowej nie wymaga dodatkowej aktywacji – wszyscy inwestorzy posiadający dostęp do internetowej aplikacji supermakler mogą za pomocą tego samego identyfikatora oraz hasła zalogować się do wersji tabletowej. Dzięki nowoczesnemu i ergonomicznemu interfejsowi użytkownika zorganizowanemu w ramach intuicyjnych pulpitów inwestowanie poprzez tablet stanie się prostsze.

Użytkownicy aplikacji mają do dyspozycji wiele funkcjonalności, które wspomagają zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym, w tym między innymi:
• rejestrację, modyfikację, anulację oraz przegląd zleceń bieżących
• szybkie składanie zleceń jednym kliknięciem dzięki specjalnej formatce
• notowania i zlecenia w czasie rzeczywistym dostępne na jednym ekranie
• wykresy notowań bieżących i historycznych
• możliwość rejestracji zleceń bezpośrednio z wykresu
• prezentację stanu rachunku wzbogaconą o wykres
• zapisy w ofercie publicznej
• podgląd komunikatów wysyłanych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Co ważne, składając zlecenia poprzez wersję tabletową aplikacji supermakler korzystasz z internetowych stawek prowizji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supermakler tablet edition is an application created for people who appreciate the fast, convenient and easy access to the brokerage account through the Internet via tablet. It is a modern solution that combines the advantages of mobile and web application supermakler.

Using the tablet application does not require additional activation - all investors with access to the web application supermakler can use the same ID and password to log in to tablet version. Thanks to a modern and ergonomic user interface organized within intuitive desktops investing through the tablet becomes easier.

App users have many features that support the management of the brokerage account, including:
- sending, modification, cancellation and overview of current orders
- fast placing orders with one click thanks to a special form
- quotes and orders in real time on the same screen
- current and historical charts
- the possibility of placing orders directly from the chart
- presentation of brokerage account balance with chart
- orders in public offering
- view messages from DM PKO BP

If you place an order through the supermakler tablet edition you pay lower rate online commissions.
supermakler tablet 11.007 Update
2019-03-16 Version History
- Poprawa wydajności i usunięcie błędów
- Dostosowanie do zmian regulacyjnych

====

- Performance improvements and bugs fixes
- Adaptation to regulatory changes
More
More Information
Price:
Free
Version:
11.007
Size:
62.1 MB
Genre:
Business
Update Date:
2019-03-16
Developer:
PKO BP S.A.
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps