TaxiHome TaxiHome Not Available
Removed from the App Store
TaxiHome

TaxiHome

1.0.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-09-22

Size

39.3 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
TaxiHome Description
Mục đích của phần mềm: Nhằm tạo ra hệ thống lịch. Với mục đích để anh em đạt doanh thu cao. Và tạo ra công bằng cho tất cả anh em. Anh em được nhận tối đa 2 lịch trên hệ thống thì phải trả ít nhất 1 lịch mới được nhận tiếp.

Anh em thừa lịch không chạy được thì đẩy lên hệ thống cho anh em khác chạy. Ai cần lịch đúng với thời gian mong muốn thì lên hệ thống nhận lịch của thành viên bắn lên.

Lưu ý: Lịch trên hệ thống là lịch của thành viên gửi lên chứ không phải lịch của tổng đài đẩy vào. Phần mềm với mục đích anh em đổi lịch cho nhau để khớp với thời gian chạy của anh em.
TaxiHome 1.0.0 Update
2018-09-22 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.0
Size:
39.3 MB
Genre:
Business Travel
Update Date:
2018-09-22
Developer:
Ha Nguyen
Language:
English
More
You May Also Like