Fly Store

Fly Store


Fly Store


免費

2.8for iPhone, iPad and more
VTC Telecom
Developer
26.3 MB
Size
2023年10月17日
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Fly Store 螢幕截圖
Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報
Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報Fly Store 海報

About Fly Store

Ứng dụng cung cấp vourcher trên tàu bay:
- Tiếp viên sẽ đồng bộ dữ liệu từ server về thiết bị trước và sau mỗi chuyến bay. Lưu ý cần chọn đúng khu vực để đồng bộ đúng danh sách esim, mỗi tài khoản chỉ được dùng trên 1 thiết bị.
- Tiếp viên sẽ chọn loại voucher tuỳ theo nhu cầu của khách hàng
- Nhận mã voucher và cung cấp cho khách hàng sử dụng kết nối internet
- Cung cấp sim để khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất khi đi du lịch
Show More

最新版本2.8更新日誌

Last updated on 2023年10月17日
歷史版本
Thêm chức năng in. Hướng dẫn: truy cập mục cài đặt sau đó vào máy in để quét và kết nối thiết bị Bluetooth xung quanh.
Show More
Version History
2.8
2023年10月17日
Thêm chức năng in. Hướng dẫn: truy cập mục cài đặt sau đó vào máy in để quét và kết nối thiết bị Bluetooth xung quanh.
2.7
2023年10月11日
- Để có thể thấy được các voucher, bạn cần phải cập nhật chuyến bay thời gian không quá 2 ngày. Sau đó ấn đồng bộ, bạn sẽ thấy được danh sách voucher. Lưu ý bạn cần đồng bộ lại sau khi test xong.
Cập Nhật mới:
- Thay đổi giao diện mới
- Thêm chức năng cung cấp esim, đổi mật khẩu.
- Chức năng đang phát triển: Để có thể in từ máy in, chúng tôi cần quét các Bluetooth xung quanh nên cần được 2 quyền truy cập vị trí và kết nối Bluetooth. Tuy nhiên nếu bạn không vào cài đặt và chọn kết nối máy in thì chúng tôi sẽ không truy cập quyền chưa được xin phép.
2.6
2023年05月11日
Bổ sung tính năng thay đổi mật khẩu trong mục cài đặt.
2.5
2023年05月08日
- Xác nhận lại thông tin trước khi cấp mã
- Thu hồi voucher sau khi đồng bộ kết thúc chặng bay
2.4
2023年05月02日
- Hiển thị thông báo khuyến nghị người dùng cập nhật thông tin hành trình bay trước khi sử dụng các chức năng khác.
- Xác nhận thông tin hành trình bay trước khi đồng bộ.
2.3
2023年04月02日
- Cập nhật tính năng song ngữ Việt-Anh
- Hỗ trợ tìm nhanh nhân viên
- Nâng cao trải nghiệm người dùng
2.1
2023年03月21日
Cập nhật ứng dụng tìm kiếm trong khu vực Việt Nam.
Ngôn ngữ chính tiếng Việt.
2.0
2023年03月18日

Fly Store FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載Fly Store。
以下為Fly Store的最低配置要求。
iPhone
須使用 iOS 13.0 或以上版本。
iPad
須使用 iPadOS 13.0 或以上版本。
iPod touch
須使用 iOS 13.0 或以上版本。
Fly Store支持英文

Fly Store相關應用

你可能還喜歡

VTC Telecom 開發者的更多應用