QRcode Xe thông hành

QRcode Xe thông hành免費

1.4.0for iPhone, iPad and more
Atoma Technology Co .ltd
Developer
95.1 MB
Size
2021年09月23日
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
QRcode Xe thông hành 螢幕截圖
QRcode Xe thông hành 海報QRcode Xe thông hành 海報QRcode Xe thông hành 海報QRcode Xe thông hành 海報
QRcode Xe thông hành 海報QRcode Xe thông hành 海報QRcode Xe thông hành 海報QRcode Xe thông hành 海報

About QRcode Xe thông hành

QR Code Xe thông hành - Ứng dũng hồ trợ theo dõi thông tin lịch trình vận tải


Ứng dụng di động miễn phí giúp quản lý các tác vụ và theo dõi các thông tin về vận tải và chuyên chở hàng hóa một cách trực tuyến trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Với giao diện thân thiện và trực quan, khách hàng có thể nhanh chóng truy cập thông tin tức thời và cái nhìn tổng quát về các nội dung.

Ứng dụng được phát triển độc lập bởi Atoma Technology co .ltd
Show More

最新版本1.4.0更新日誌

Last updated on 2021年09月23日
歷史版本
Bản cập nhật sửa lỗi bổ sung
Show More
Version History
1.4.0
2021年09月23日
Bản cập nhật sửa lỗi bổ sung
1.3.0
2021年09月21日
Bản cập nhật tinh chỉnh giao diện và tối ưu hiệu năng
1.2.3
2021年09月09日
Bản cập nhật vá lỗi
1.2.2
2021年08月31日
Bản cập nhật giao diện và hiệu năng
1.2.1
2021年08月29日
Bản cập nhật vá lỗi và cải thiện hiệu năng
1.1.0
2021年08月27日
Bản câp nhật chỉnh sửa giao diện và vá lỗi
1.0.0
2021年08月24日

QRcode Xe thông hành FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載QRcode Xe thông hành。
以下為QRcode Xe thông hành的最低配置要求。
iPhone
須使用 iOS 9.0 或以上版本。
iPad
須使用 iPadOS 9.0 或以上版本。
iPod touch
須使用 iOS 9.0 或以上版本。
QRcode Xe thông hành支持英文

QRcode Xe thông hành相關應用

你可能還喜歡

Atoma Technology Co .ltd 開發者的更多應用