Veileder i akuttpsykiatri Veileder i akuttpsykiatri Free Get
Veileder i akuttpsykiatri

Veileder i akuttpsykiatri

1.6 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-09-19

Size

14.6 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Veileder i akuttpsykiatri Description
Veileder i akuttpsykiatri (VAP) ble opprinnelig skrevet av leger for leger
i psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold. Veilederen ble til etter et
ønske fra leger i spesialisering, som savnet et lett tilgjengelig redskap
for vurdering og behandling av pasienter på vakt. VAP har siden vist seg
nyttig både for leger og annet helsepersonell ved andre psykiatriske avdelinger
i Norge, i somatiske avdelinger, legevakt og for ansatte i førstelinjetjenesten.

I oppdatert versjon juli 2018 har vi i tillegg til å revidere bestående
kapitler lagt til nye kaptiler om spiseforstyrrelser, psykiske lidelser under
og etter svangerskapet samt utvidet kapittelet psykofarmaka/annen behandling
med flere legemidler samt ECT, LAR og miljøterapi. Kapittelet om juridiske
forhold er oppdatert ihht endring i PHL med lenker til Lovdata.

Veilederen dekker den akutte sykdomsfasen. VAP er ikke en lærebok, men et
veiledende hjelpemiddel. Det må alltid gjøres helhetsvurderinger basert på
individuelle og situasjonsbetingede forhold, samt lokale rutiner. Ved ordinasjon
av medikamenter må interaksjoner, komorbiditet og kontraindikasjoner alltid
vurderes. Medikamentene som nevnes er forslag, og tar utgangspunkt i de hyppigst
brukte preparatene.

Med VAP har vi ønske om å samle det akuttpsykiatriske fagfeltet nasjonalt. Vi
håper VAP vil kunne bidra til å lette opplæringen av nye leger og annet helsepersonell,
og tror VAP vil kunne forbedre kvalitet og pasientsikkerhet for akutt syke pasienter
med psykiatriske symptomer. VAP er tenkt å kunne øke samhandlingen mellom leger fra ulike felt i spesialisthelsetjenesten, og ulike nivåer av helsetjenesten. For å lykkes
med dette er vi avhengige av tilbakemeldinger fra brukerne, og forslag til oppdateringer, endringer eller annet kan sendes til:

vap@so-hf.no

VAP ble første gang lansert i papirform i 2013 og i 2014 ble VAP lansert som applikasjon (Windows plattform). Fra 2016 har VAP vært tilgjengelig på alle plattformer. Dette har økt tilgjengeligheten og vil også lette oppdateringen. I 2015 har akuttpsykiatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus hatt medansvar for drift og oppdatering av VAP, og den nåværende redaksjonskomiteen består av leger fra Sykehuset Østfold og Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Vi takker alle samarbeidspartnere for medvirkningen. En spesiell takk til ledelsen for
psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold, for positiv holdning og støtte i utviklingen av
VAP, og Helse Sør-Øst for innovasjonsmidler til prosjektet, som muliggjorde utviklingen avVAP, samt Fondsutvalget for Den norske legeforening for prosjektmidler til revisjon og oppdatering. Det rettes også en stor takk til medisinsk bibliotek ved Akershus
universitetssykehus, for bistand med litteratursøk i denne utgaven av VAP.

Redaksjonskomitéen, mai 2018
Marianne Sofie Kvamsdahl (driftsansvarlig)
Solvor-Aina Mukkaden-Queseth
Guro Bræin-Kjellvik
Enrico Callegari
Inger Lise Gravaas
Christine Esbensen
Christine Grøtte
Veileder i akuttpsykiatri 1.6 Update
2019-09-19 Version History
- Oppdatert innhold etter revisjon juli 2019.
- Ny og forbedret brukeropplevelse
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.6
Size:
14.6 MB
Update Date:
2019-09-19
Developer:
Sykehuspartner HF
Language:
English
More
You May Also Like