ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว Free Get
ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว

ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว

1.5 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-09-06

Size

251.5 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว Description
คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาในลักษณะเป็นเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการอ่านภาษาไทย ให้รู้จักรูปและเสียงของพยัญชนะและสระในภาษาไทย ผู้เรียนสามารถฝึกการประสมเสียงของพยัญชนะกับสระได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
- ท 1.1 ป1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
- ท 1.1 ป1/2 บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
- รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย
- รูปและเสียงสระในภาษาไทย
- การประสมเสียงพยัญชนะกับสระในภาษาไทย
- วิธีการออกเสียง
- ประสมเสียงคำตามเสียงที่ได้ยินได้
- ประสมเสียงคำตามความหมายที่ถูกต้องได้


Feature
Application เรื่อง “ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว” มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้รูปและเสียงของพยัญชนะต่างๆ ในภาษาไทย และสามารถฝึกฝนกับชุดพยัญชนะย่อยๆ ได้
- เรียนรู้รูปและเสียงของสระต่างๆ ในภาษาไทย และสามารถฝึกฝนกับชุดสระย่อยๆ ได้
- ฝึกฝนการสะกดคำ การประสมเสียงจากพยัญชนะกับสระ
- เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง และวิธีการออกเสียงต่างๆ ที่ถูกต้อง
- เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมสนุกๆ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูน และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว 1.5 Update
2019-09-06 Version History
แก้ปัญหาแบบฝึกหักฟังเสียง
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.5
Size:
251.5 MB
Genre:
Education
Update Date:
2019-09-06
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps