เนบิวล่า เนบิวล่า Free Get
เนบิวล่า

เนบิวล่า

Info Media Innovation

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-08-24

Size

29.4 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
เนบิวล่า Description
คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัด
ว 3.1 ป.6/2 จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง
ว 3.1 ป.6/3 ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน การตกตะกอนการกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง
ว 4.1 ป.5/4 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ
ว 7.1 ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว
ว 7.1 ป.6/1 สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคาและ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์


เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. การเกิดฤดู / ข้างขึ้นข้างแรม / สุริยุปราคา / จันทรุปราคา
2. การเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว
3. การจำแนกสาร
4. วิธีแยกสาร
5. แรงพยุงของของเหลว การลอย การจมของวัตถุ
Feature
Application เรื่อง เนบิวล่า มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เด็กๆ สามารถทบทวนบทเรียนผ่านการตอบคำถามภายในเกม
- รู้จักการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา และจันทรุปราคา
- สามารถจำแนกสารและวิธีแยกสารได้
- สนุกสนานกับการยิง Monster ระหว่างตอบคำถามภายในเกม
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก เหมาะสำหรับเด็ก
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เนบิวล่า 1.0 Update
2018-08-24 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
29.4 MB
Genre:
Education
Update Date:
2018-08-24
Language:
Chinese Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hebrew Indonesian Italian Japanese Korean Malay Norwegian Bokmål Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
More
You May Also Like
Developer Apps