เมืองสวนสนุก เมืองสวนสนุก Free Get
เมืองสวนสนุก

เมืองสวนสนุก

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-08-24

Size

30.1 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
เมืองสวนสนุก Description
คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัด
- ค 2.2 ป.5/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม
- ค 2.2 ป.6/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม
- ค 2.2 ป.6/2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- ค 4.1 ป.6/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
- ค 4.2 ป.6/1 เขียนสมการจากสถานการณ์หรือ ปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจ คำตอบ
เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. หาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม / สามเหลี่ยม / วงกลม
2. หาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก / สามเหลี่ยม / วงกลม
3. หาพื้นที่สี่เหลี่ยมต่างๆ หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
4. การเขียนสมการและแก้โจทย์ปัญหา
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป

Feature
Application เรื่อง เมืองสวนสนุก มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนการตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ด้วยการเล่นเกม
- รู้จักสูตรการหาความยาวรอบรูป และหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม
- สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปผ่านการตอบคำถามในเกม
- เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ ในเกมเมืองสวนสนุก
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สดใส และฉากสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เมืองสวนสนุก 1.0 Update
2018-08-24 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
30.1 MB
Genre:
Education
Update Date:
2018-08-24
Language:
Chinese Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hebrew Indonesian Italian Japanese Korean Malay Norwegian Bokmål Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
More
You May Also Like
Developer Apps