AGRO Connect AGRO Connect Free Get
AGRO Connect

AGRO Connect

1.5.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2022-01-27

Size

38.7 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
AGRO Connect Description
AGRO CONNECT เป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจฟาร์ม/ร้านค้า/ เอเยนต์ ที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร โดยสามารถค้นหาได้ทั้งประเทศไทย และสามารถเลือกดูตาม channel และพิ้นที่ที่ต้องการได้ ผู้ใช้งานสามารถ ทำ survey ฟาร์ม/ร้านค้า, ระบุ pocket size แยกรายสินค้า, เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลร้านค้า และ ส่งข้อมูลกลับมาประมวลผลได้
AGRO Connect 1.5.0 Update
2022-01-27 Version History
bug fixes and performance improvements.
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.5.0
Size:
38.7 MB
Update Date:
2022-01-27
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps