Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
DMSONE Screenshots
DMSONE poster
DMSONE poster

About DMSONE

DMS.LITE là giải pháp quản lý hệ thống nhà phân phối. Hệ thống cung cấp các dữ liệu trực tuyến về kết quả bán hàng, vị trí và lộ trình bán hàng của nhân viên, cho phép người quản lý giám sát, điều hành và ra quyết định tức thời.
Lợi ích sản phẩm DMS.ONE
• Thông tin tức thời - chính xác - đầy đủ
• Điều hành trực tuyến - chặt chẽ - linh hoạt
• Di động hóa các nghiệp vụ bán hàng
• Tăng doanh số, tiết kiệm thời gian - chi phí
Thành phần sản phẩm:
• Phân hệ nhân viên bán hàng trên Smartphone.
• Phân hệ nhân viên giám sát.
• Phân hệ nPP hoặc công ty trên Pc/Laptop/Mobility chạy web.
• PDA/Tablets/Mobiles chạy hệ điều hành.
Show More

What's New in the Latest Version 1.0

Last updated on Jun 16, 2019
Version History
1.0
Jun 16, 2019

DMSONE FAQ

Click here to learn how to download DMSONE in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of DMSONE.
iPhone
iPad
DMSONE supports English, Vietnamese

DMSONE Alternative

You May Also Like

Get more from Viettel Information and Communications Technology solutions center