Giao hàng BRVT

Giao hàng BRVTFree

1.0.4for iPhone
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Giao hàng BRVT Screenshots
Giao hàng BRVT posterGiao hàng BRVT posterGiao hàng BRVT posterGiao hàng BRVT posterGiao hàng BRVT posterGiao hàng BRVT posterGiao hàng BRVT posterGiao hàng BRVT poster

About Giao hàng BRVT

+) Đăng ký – Đăng nhập tài khoản
Sau khi tải app xuống điện thoại. Khách hàng sẽ truy cập vào app bằng hình icon xuất hiện trên màn hình
Truy cập app lần đầu, khách hàng sẽ có 2 lựa chọn: Đăng nhập (đối với khách hàng đã có tài khoản, sẽ đăng nhập bằng số điện thoại kèm password / Login bằng facebook) hoặc Đăng kí tài khoản (đối với khách hàng mới).
Sau khi tạo xong. Khách hàng sử dụng tài khoản đăng nhập vào app để sử dụng các dịch vụ
+) Chức năng Reset Password
- Trong trường hợp khách hàng quên password. Khách hàng ấn vào nút: Quên mật khẩu?
- Sau khi ấn quên mật khẩu hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập email đăng ký. Hệ thống sẽ gửi 1 đường dẫn qua email. Khách hàng check email để vào đường link và nhận các hướng dẫn đổi lại password từ hệ thống.

+) Khách hàng
- Cập nhật địa chỉ gửi, lưu thành danh bạ gửi (danh bạ trên app)
- Quản lý thông tin tài khoản của chính mình
- Tạo và quản lý đơn hàng của chính mình
- Có quyền nhận và xem các thông báo do hệ thống gửi đến.

+) Shipper
- Tài khoản shipper đăng ký theo khu vực nhất định
- Thấy các đơn hàng mới trong khu vực hoạt động của mình
- Thấy tất cả các đơn hàng của mình
- Khởi tạo phiếu nhận hàng
- Khởi tạo phiếu giao hàng
- Khởi tạo phiếu nhập kho
- Cập nhật trạng thái của đơn hàng
- Cập nhật phiếu thu tiền
- Cập nhật phiếu nạp tiền
- Quản lý được số dư trong tài khoản
Show More

What's New in the Latest Version 1.0.4

Last updated on Jul 10, 2019
Old Versions
Fix bug api.
Update interface and change color.
Update cost shipper.
Show More
Version History
1.0.4
Jul 10, 2019
Fix bug api.
Update interface and change color.
Update cost shipper.
1.0.3
Jun 11, 2019
- Sữa lỗi và cải thiện hiệu năng.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng.
1.0.2
Jun 8, 2019
- Sửa lỗi và tối ưu hiệu năng.
1.0.1
Jun 6, 2019
- Chỉnh sửa giao diện người dùng.
- Thêm chức năng Tìm kiếm đơn hàng.
- Chỉnh sửa chức năng Đăng nhập bằng tài khoản Facebook.
- Sửa lỗi.
- Thêm chức năng cập nhật mật khẩu người dùng.
1.0
May 4, 2019

Giao hàng BRVT FAQ

Click here to learn how to download Giao hàng BRVT in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Giao hàng BRVT.
iPhone
Giao hàng BRVT supports English

Giao hàng BRVT Alternative

You May Also Like