Head Tâm Anh

Head Tâm AnhFree

1.0.1for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Head Tâm Anh Screenshots
Head Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh poster
Head Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh posterHead Tâm Anh poster

About Head Tâm Anh

Cho phép khách hàng có thể xem lại lịch xử của xe đã mua:

- Xem lịch sử xe đã mua
- Xem thông tin bảo dưỡng, nhắc nhở bảo dưỡng định kỳ
- Xem thông tin đã sửa chữa, thay thế của xe
- Đánh giá chất lượng dịch vụ
- Phản hồi, tư vấn hỗ trợ trực tiếp với nhan viên
- Xem thông tin chương trình khuyến mãi
Show More

What's New in the Latest Version 1.0.1

Last updated on Jul 6, 2019
Old Versions
- Cập nhật giao diện "Thông tin cá nhân".
- Thêm chức năng đổi mật khẩu.
Show More
Version History
1.0.1
Jul 6, 2019
- Cập nhật giao diện "Thông tin cá nhân".
- Thêm chức năng đổi mật khẩu.
1.0.0
Jun 18, 2019

Head Tâm Anh FAQ

Click here to learn how to download Head Tâm Anh in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Head Tâm Anh.
iPhone
iPad
Head Tâm Anh supports English

Head Tâm Anh Alternative

You May Also Like

Get more from Nguyen Phuc Lai