LV SurePortal

LV SurePortalFree

1.1.8for iPhone
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
LV SurePortal Screenshots
LV SurePortal posterLV SurePortal posterLV SurePortal posterLV SurePortal posterLV SurePortal posterLV SurePortal posterLV SurePortal posterLV SurePortal poster

About LV SurePortal

Ứng dụng quản lý công việc, các chức năng ứng dụng gồm:
- Giao việc: Lãnh đạo giao việc từ các công việc
o Phát sinh hàng ngày
o Phát sinh khi xử lý Công văn đến, đi
- Theo dõi quá trình xử lý công việc, cập nhập tiến độ và báo cáo của người nhận việc
- Nhân viên tiếp nhận, xử lý công việc, cập nhập tiến độ công việc và báo cáo kết quả thực hiện công việc
- Lãnh đạo đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên làm cơ sở để đánh giá KPI
- Tra cứu, tìm kiếm công việc theo từng người
- Hỗ trợ giao việc theo nhiều cấp. (Ví dụ: Tổng Giám đốc giao việc cho Trưởng, phó phòng, trưởng, phó phòng giao việc cho Nhân viên trong phòng…)
- Hỗ trợ nhắc việc qua Email hoặc SMS khi có công việc mới, công việc sắp đến hạn hoặc quá hạn xử lý
Show More

What's New in the Latest Version 1.1.8

Last updated on Feb 17, 2020
Old Versions
- Sửa lỗi module lịch
- Sửa lỗi không xem được file đính kèm
Show More
Version History
1.1.8
Feb 17, 2020
- Sửa lỗi module lịch
- Sửa lỗi không xem được file đính kèm
1.1.7
Jan 20, 2020
- Sửa lỗi xoá thông báo sau khi đọc
- Thêm chức năng huỷ ký số
1.1.6
Dec 29, 2019
Sửa lỗi ứng dụng không nhận được thông báo.
1.1.5
Dec 18, 2019
- Thay đổi giao diện một số màn hình.
- Hỗ trợ ứng dụng trên iPad.
- Cải thiện hiệu suất ứng dụng.
1.1.4
Jan 10, 2019
- Thêm chức năng cho module quy trình số
- Thay đổi giao diện menu con
- Sửa lỗi không nhận thông báo

LV SurePortal FAQ

Click here to learn how to download LV SurePortal in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of LV SurePortal.
iPhone
LV SurePortal supports English

LV SurePortal Alternative

You May Also Like

Get more from Tuan Ton That