Leg med lyd og læsning Leg med lyd og læsning $2.99
Leg med lyd og læsning

Leg med lyd og læsning

Trine Kjaer Krogh

1.02 for iPhone, iPad
$2.99
0

0 Ratings

Update Date

2016-01-22

Size

83.4 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Leg med lyd og læsning Description
Leg med Lyd og Læsning (LLL) er en app der er designet til at styrke børns sproglige forudsætninger for læsning med fokus på lydopmærksomhed. Appen er tilpasset både til børn i børnehave og i indskolingen, og kan anvendes i dagtilbud, skole og hjemme for at styrke børnenes fonologiske opmærksomhed. Leg med Lyd og Læsning bygger på evidensbaseret forskning i børns sprog og sproglige udvikling særligt Carsten Elbroes forskning i lydelige forudsætninger for læsning. Leg med Lyd og Læsning bygger strukturelt på de samme elementer som findes i sprogvurderingen til 3-årige, 5-årige og børnehaveklassen i forhold til lydelig opmærksomhed og fonologiske repræsentationer. Det grundlæggende teoretiske syn på læsning er, at fonologisk opmærksomhed er central for den tidlige læseudvikling, og en grundlæggende metodisk tilgang hvor der tilstræbes en vekselvirkning mellem analyse og syntese. Vi forklejner på ingen måde betydningen af fokus på indhold, narrativer og hukommelse, men disse elementer er ikke i fokus i denne app. Som udgangspunkt arbejdes der med ord og begreber, som barnet må forventes at kende, for at barnet retter sin opmærksomhed mod lyd og ikke mod at afkode indholdet. Det tilstræbes, at barnet oplever spillet som en sjov leg i samspil med en ældre kammerat eller en opmærksom og entusiastisk voksen. Det er hensigten at styrke børnenes lydelige forudsætninger for læsning.

Indhold i Leg med Lyd og Læsning
- fonologiske repræsentationer
- lydskelnelege
- rim og remser
- stavelseslege
- fonemlege
- bogstaveleg

Motivation
Den didaktiske hensigt med appen er at give muligheder for at børnene kan dygtiggøre deres færdigheder inden for de fonologiske repræsentationer – og det betyder, at børnene er nødt til at skulle forblive i den samme opgave over længere tid. Appen kan opleves anstrengende og udfordrende, selv om det tilstræbes at variere og gøre legene sjove undervejs.
Spillet er opbygget progredierende. Det vil sige, at det er en forudsætning for at komme videre til niveau to, at man har gennemført niveau et. Til gengæld kan barnet gemme banen og spille videre, fra hvor de er nået til, når de åbner spillet igen.

Rim
Børn, som har svært ved at skelne lyde fra hinanden har ofte også svært med at rime. I denne sekvens får børnene lejlighed til at øve sig på at finde ord, der rimer, så de kan opdage, at rim grundlæggende er to ord, som lyder næsten ens, men ikke er helt ens.

Fonnemmeniveau
I ordværkstedet får barnet lejlighed til at bygge ord på baggrund af rodfonemer. Barnet får lejlighed til at gøre sig erfaringer med, at to ord kan sættes sammen til et helt nyt ord, men at det ikke er alle ord, som kan kombineres på en meningsgivende måde.

Leg med lyd og læsning kommer hele vejen rundt
Børnene får lejlighed til at lege med lyde, rim, genkendelse af bogstaver, bogstavlyde og syntese, da de også får lejlighed til at lime bogstaverne sammen til ord. Tegningerne er indbydende og især monsterhulen har vakt stor begejstring hos mange børn.

Udviklere af appen:
- Programmør: Daniel Brandt
- Tegner: Jonas Prip Thorsen
- Logopæd, læselærer og lektor Helle Iben Bylander, Sprogin
- Konsulent, cand. mag. Lektor: Trine Kjær Krogh, Sprogin

For nærmere information:
Helle@sprogin.dk
Trine@sprogin.dk
www.sprogin.dk
https://sprogin.wordpress.com/
Facebook.com/sprogin.dk
Leg med lyd og læsning 1.02 Update
2016-01-22 Version History
More
More Information
Price:
$2.99
Version:
1.02
Size:
83.4 MB
Update Date:
2016-01-22
Developer:
Trine Kjaer Krogh
Language:
English
More
You May Also Like