Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Free Get
Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

1.21 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-12-13

Size

18.9 MB

Screenshots for iPhone

Liptovský Mikuláš Description
Bezplatná turistická aplikácia mesto Liptovský Mikuláš (región Liptov, Slovensko) poskytuje interaktívnou formou ponuku atraktivít, produktov a služieb v meste.
Pomocou jednoduchej navigácie užívateľ získa aktuálne informácie o turistickej ponuke, audiosprievodcu, kalendár podujatí, programy na mieru, možnosť objednať si sprievodcovské služby. Užívateľov bude aplikácia navigovať centrom mesta pomocou interaktívnych máp a zároveň aktívne upozorňovať na výskyt múzeí, galérií a historických pamiatok, ktoré môžu v blízkosti navštíviť.
Lákavé historické centrum s 11 NAJ atraktivitami (Kostol sv. Mikuláša, Múzeum Janka Kráľa, Mikulášska Mučiareň, Centrum Kolomana Sokola, synagóga, Liptovská galéria P.M. Bohúňa, socha Naša matka, Fontána Metamorfózy, Župný dom, Liptovské múzeum NKP Čierny orol, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva). Sprievodcovská služba – tematické prehliadkové trasy mestom - Prvenstvá mikulášskeho turizmu, 730 rokov Liptovského Mikuláša, Mikulášske tradície, Mikulášski umelci (Koloman Sokol, Janko Kráľ, P.M. Bohúň, Martin Martinček, J.L. Bella), Mikulášski židia, Jánošík. Podujatia (Mikulášske leto, Mosty Gesharim, Stoličné dni, Mikulášsky jarmok, Švábkafest, Tatranský vodný slalom, Medzinárodné liptovské slalomy).

Upozornenie: Používanie GPS na pozadí môže výrazne znížiť výdrž batérie.
________________________________

The free tourist mobile app of the town Liptovský Mikuláš (region of Liptov, Slovakia) offers an interactive overview of attractions, products and services in the town.
It is easy to navigate, helps users get the latest information about the tourist offer, the calendar of events, tailor-made programmes, can be used as an audio guide and even to book guide services. The app navigates the users around the town centre with help of interactive maps and draws their attention to museums, galleries and historical monuments which they can visit nearby.
The attractive historical centre with TOP 11 attractions. Guide services – thematic sightseeing tours of the town - The firsts of tourism in Mikuláš, 730 years of Liptovský Mikuláš, Traditions of Liptovský Mikuláš, Artists of Liptovský Mikuláš, (Koloman Sokol, Janko Kráľ, P.M. Bohúň, Martin Martinček, J.L. Bella), Mikuláš´s jews, Jánošík. Events (Summer in Mikuláš, Gesharim Bridges, District Days, Fair of Mikuláš, Švábkafest, Tatra Water Slalom, International Slaloms of Liptov).

Note: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
________________________________

Bezpłatna aplikacja turystyczna miasto Liptowski Mikulasz (region Liptów, Słowacja) w interaktywnej formie informuje o atrakcjach, produktach i usługach w mieście.
Za pomocą prostej nawigacji użytkownik ma dostęp do aktualnych informacji o ofercie turystycznej, audioprzewodnika, kalendarza imprez, dedykowanych programów oraz możliwość zamówienia usług przewodnickich. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą zwiedzić centrum korzystając z interaktywnych map, które informują muzeach, galeriach i zabytkach, które warto odwiedzić w okolicy.
Zabytkowe centrum z 11 NAJ atrakcjami miasta. Usługa przewodnicka – trasy tematyczne po mieście - Prymaty mikulaskiej turystyki, 730 lat Liptowskiego Mikulasza, Mikulaskie tradycje, Mikulascy artyści (Koloman Sokol, Janko Kráľ, P.M. Bohúň, Martin Martinček, J.L. Bella), Mikulascy żydzi, Janosik. Wydarzenia (Mikulaskie Lato, Mosty Gesharim, Dni Stolicy, Jarmark Mikulaski, Švábkafest, Tatrzański Slalom wodny, Międzynarodowy Liptowski Slalom).

Uwaga: Ciągłe używanie GPS w tle może powodować drastyczny spadek żywotności baterii.
Liptovský Mikuláš 1.21 Update
2019-12-13 Version History
Oprava chýb.
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.21
Size:
18.9 MB
Genre:
Travel
Update Date:
2019-12-13
Developer:
GAMO a.s.
Language:
English Slovak
More
You May Also Like
Developer Apps