Smart Restroom Smart Restroom Free Get
Smart Restroom

Smart Restroom

2019.08.01 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-08-20

Size

19.7 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
Smart Restroom Description
Smart Restroom เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเช็คสถานะห้องน้ำภายในอาคารลุมพินีทาวเวอร์(บางโซน) เพื่อประหยัดเวลา ช่วยในการปรับพฤติกรรม จากเดิมต้องเดินไปถึงห้องนำ้เพื่อจะทราบสถานะ เป็นสามารถเช็คสถานะว่าว่างหรือไม่ว่างจากแอพได้
Smart Restroom 2019.08.01 Update
2019-08-20 Version History
Server Issue bug fix

Performance Improvements for Smart Restroom.
Thank you for using the Smart Restroom.
More
More Information
Price:
Free
Version:
2019.08.01
Size:
19.7 MB
Genre:
Utilities
Update Date:
2019-08-20
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps