ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก Free Get
ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

UT-Engineering

1.0.1 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2015-02-05

Size

4.5 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
ไข้เลือดออก Description
ยุง เป็นสัตว์พาหนะที่อันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์และผู้คนส่วนใหญ่จะเพิกเฉยสัตว์ร้ายตัวเล็กๆนี้เป็นจำนวนมาก จากสถิติขององค์กรอนามัยโลก ยุงนั้นได้พรากชีวิตผู้คนด้วย อัตราประมาณ 7 แสนคนต่อปี และมีคนติดโรคจากยุงกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก ด้วยสาเหตุนี้เอง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจึงไม่นิ่งเฉย และพยายามให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายอันใกล้ตัวนี้

เราจึงได้จัดทำสื่อดิจิตอลผ่านทางแอพลิเคชั่นเพื่อให้แพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปช่วยรักษาผู้คน โดยที่แอพลิเคชั่นตัวนี้นั้นจะมีวีดิทัศน์และความรู้ต่างๆที่สามารถจัดเก็บไว้ดูได้ทุกๆสถานที่ แม้ว่าสถานที่นั้นไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงก็ตาม
ไข้เลือดออก 1.0.1 Update
2015-02-05 Version History
Update User interface
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.1
Size:
4.5 MB
Update Date:
2015-02-05
Developer:
UT-Engineering
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps