Albanian English dictionary Albanian English dictionary Free Get
Albanian English dictionary

Albanian English dictionary

Nguyen Van Thanh

1.12 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2017-05-24

Size

141.1 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Albanian English dictionary Description
User will be satisfied with this Albanian - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Albanian will help you so much in study these languages.

Përdoruesi do të jetë i kënaqur me këtë Shqiptar - Anglisht fjalor, sepse:
- Ajo ka fjalorin më të madh
- Përshkrimi i Detail për çdo fjalë dhe një shumë të mostrave
- E thjeshtë Përdoruesin Ndërfaqe dhe të lartë të performancës të bëjnë të ndiheni të lehtë kur duke përdorur
* Mbështetje e plotë për shqiptim Anglisht dhe Shqiptar do të ju ndihmojë aq shumë në studimin e këtyre gjuhëve.
More Information
Price:
Free
Version:
1.12
Size:
141.1 MB
Release Date:
2017-05-24
Developer:
Nguyen Van Thanh
Language:
Albanian English
More
You May Also Like
Developer Apps