1BOSS SuperApps+

1BOSS SuperApps+

Free
1.2.9for iPhone, iPad and more
Huynh Thanh Minh Huynh Thanh Minh
Developer
44.4 MB
Size
Mar 28, 2022
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
1BOSS SuperApps+ Screenshots
1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster
1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster1BOSS SuperApps+ poster

About 1BOSS SuperApps+

Với 1BOSS SuperApps+ dành cho iPhone và iPad, bạn có thể truy cập vào toàn bộ Hệ thống 1BOSS hoặc các gói sản phẩm như: Văn phòng điện tử, Quan hệ khách hàng, Quản lý nhân sự, Quản lý bán hàng, Quản lý kho,….từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. 1BOSS SuperApps+ giúp các quản lý, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng, nhân viên hỗ trợ dịch vụ, nhân viên giao hàng,….trở nên thoải mái và vui vẻ với công việc của mình thông qua việc tiếp cận các thông tin làm việc, thông tin bán hàng, thông tin hàng hoá, thông tin tài chính, thông tin khách hàng,…theo thời gian thực mọi lúc mọi nơi.

Tùy theo gói dịch vụ mà công ty của bạn đang sử dụng, 1BOSS SuperApps+ sẽ có thể có hoặc có thể không các nhóm tính năng sau:
- Văn phòng điện tử.
- Quản lý quan hệ khách hàng.
- Quản lý nhân sự,
- Quản lý phân phối.
- Quản lý cửa hàng bán lẻ.
- Quản lý kho.
- ….
Show More

What's New in the Latest Version 1.2.9

Last updated on May 18, 2023
Old Versions
- Fix bug đơn hàng bán Sell In và Sell Out
- Cải tiến báo cáo xuất nhập tồn chọn tất cả mặt hàng
- Bổ sung format các số liệu ở những dashboard
...
Show More
Version History
1.2.9
May 18, 2023
- Fix bug đơn hàng bán Sell In và Sell Out
- Cải tiến báo cáo xuất nhập tồn chọn tất cả mặt hàng
- Bổ sung format các số liệu ở những dashboard
...
1.2.8
Mar 31, 2023
Fix bug
1.2.7
Mar 17, 2023
Fix bug
1.2.6
Mar 5, 2023
fix bug
1.2.5
Feb 18, 2023
Fix bugs
1.2.4
Jan 16, 2023
Fix bug
1.2.3
Jan 12, 2023
Fix bug
1.2.2
Jan 7, 2023
fix bugs
1.2.1
Dec 22, 2022
Fix bug
1.2.0
Dec 14, 2022
Thêm mới màn hình Workspace
Bổ xung thêm Dashboard, biểu đồ
1.1.3
Oct 19, 2022
Fix bug
1.1.2
Sep 25, 2022
Fix bug
1.1.1
Aug 15, 2022
Fix bugs
1.1.0
Jul 13, 2022
Fix bug
1.0.9
Jun 16, 2022
Fix bug
1.0.8
Jun 15, 2022
Fix bug
1.0.7
Jun 9, 2022
Fix bug
1.0.6
Jun 2, 2022
Fix bugs
1.0.5
May 26, 2022
Fix bug
1.0.4
May 4, 2022
Fix bug
1.0.3
Apr 26, 2022
Fix bug
1.0.2
Apr 20, 2022
Bug fix
1.0.1
Mar 30, 2022
Cập nhật sửa lỗi.
1.0
Mar 29, 2022

1BOSS SuperApps+ FAQ

Click here to learn how to download 1BOSS SuperApps+ in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of 1BOSS SuperApps+.
iPhone
Requires iOS 13.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 13.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 13.0 or later.
1BOSS SuperApps+ supports English

1BOSS SuperApps+ Alternative

You May Also Like

Get more from Huynh Thanh Minh Huynh Thanh Minh